Sədəqə vermək düzgün bir sədəqə növüdürmü?

Sədəqə kasıblara yaxşı bir xristianın vəzifələri ilə sıx bağlı olan bir dindarlığın təzahürüdür. Bunu edənlər və alanlar üçün narahat, mənfi bir şey kimi nəticələnir. Gəlin görək nə vaxt tətbiq etmək düzgündür.

La xeyriyyə bir xristianın həyatı və inancında xüsusi əhəmiyyət daşıyır. Bunlardan biridir virtu Allaha yaxınlaşmaq istəyən insanın həyatının əsasını təşkil etməli olan Əhdi-Ətiqdə Allahın xüsusi tələb etdiyi vacib səhifələr var. attenzion kasıblar üçün. Bu səbəbdən xeyriyyəçilik deməkdir qonaqpərvərlik, özünü başqalarına, kasıblara, imkansızlara təqdim etmək deməkdir.

Vicdanınızla barışmaq üçün maddi bir qurban verməyin kifayət olduğunu düşünməməlisiniz. Effektivlik, verildiyi ruha bağlıdır. Xeyriyyəçilik gedərdi özünü büruzə verdi gündən-günə və müxtəlif yollarla. Yalnız bu şəkildə bir forma çevrilir iman. Təklif a conforto yalnız ucuz deyil, həm də insan bunun üçün çox səy, vaxt və səy lazımdır. Sədəqə kasıblara səmimi diqqət göstərməklə həyata keçirilir. Bunu yalnız vicdanınızı yumaq üçün etmək lazım deyil. Xeyriyyəçilik bir sevgi aktı olmalıdır. Hər kəs yaşamağa layiq olmalıdır layiqincə. Əslində, Tanrı malların hər kəsə məxsus olmasını, sağ qalmağı və ləyaqəti təmin etməsini istəyir.

Sədəqə: bir jestin dəyəri

Kilsələrdəki qurbanların toplanması məqsədi daşıyır icazə vermək ən ehtiyaclı insanlar üçün sədəqə işlərində kilsə. Bağış bu səbəbdən ümumi xeyir üçün bizə aid olan bir şeyi başqaları ilə bölüşmək istədiyini göstərir. Bununla birlikdə, zəif insanların dilənçilik və istismar hadisələri var müdafiəsiz uşaqlar, yaşlılar və əlillər kimi. Zərurətdən sədəqə verənlər də var, iş üçün də edənlər. Biz yaxşı xristianlar olaraq çalışmalıyıq aiutare naəlaclıqdan işləmək istəyən, ancaq bir yol tapa bilməyən.

Əl sıxmaq və xoş söz ən yaxşı sədəqə olacaqdır qiymətli yalnız onu alacaq olanlar üçün deyil, həm də Allahın gözü qarşısında