Какво каза Исус на Света Фаустина Ковалска за Последните времена

Нашият Господ а Света Фаустина Ковалска, за края на времето, той каза: „Дъще моя, говори на света на Моята милост; че цялото човечество признава Моята необятна Милост. Това е знак за последните времена; тогава ще дойде денят на справедливостта. Докато има още време, нека прибягват до източника на Моята милост; се възползват от кръвта и водата, които текат за тях“. Дневник, 848г.

"Ти ще подготвиш света за моето последно идване". Дневник, 429.

„Напиши това: преди да дойда като справедлив съдия, Аз съм на първо място като Цар на милостта". Дневник, 83.

„Пишете: преди да дойда като справедлив съдия, първо отварям широко вратата на своята милост. Който откаже да мине през вратата на Моята милост, трябва да мине през вратата на Моята Справедливост…”. Дневник, 1146г.

„Секретарю на Моята милост, пиши, кажи на душите за тази моя велика милост, защото страшният ден е близо, денят на моето правосъдие". Дневник, 965.

„Преди Деня на справедливостта изпращам Деня на милостта“. Дневник, 1588г.

„Удължавам времето на милост за грешниците. Но горко им, ако не разпознаят това време на Моето посещение. Дъще моя, секретар на Моята милост, твой дълг е не само да пишеш и провъзгласяваш Моята милост, но и да молиш тази благодат за тях, за да могат и те да прославят Моята милост”. Дневник, 1160г

"Имам специална любов към Полша и, ако е покорно на моята воля, ще го издигна в сила и святост. От нея ще излезе искрата, която ще подготви света за окончателното Ми пришествие”. Дневник, 1732г

Думи на Пресвета Дева Мария, Майка на Милосърдието, към Света Фаустина): „... Трябва да говорите на света за неговата голяма милост и да подготви света за второто пришествие на Този, който ще дойде, не като милостив Спасител, а като справедлив Съдия. Или колко ужасен ще бъде този ден! Денят на справедливостта, денят на божествения гняв е определен. Ангелите треперят пред него. Говорете на душите на тази велика милост, докато все още е време да дарите милост”. Дневник, 635.