Молете се всеки ден така: „Исусе, Ти си Бог на чудесата“

Небесни Господи, моля се в този ден да продължиш да ме благославяш, за да мога да бъда благословия за другите.

Дръж ме здраво, за да мога да помогна на слабите.

Дръж ме облекчен, че мога да имам окуражителни думи за другите.

Моля се за тези, които са изгубени и не могат да намерят пътя си.

Исус
Исус

Моля се за тези, които са погрешно оценени и неразбрани.

Моля се за тези, които не ви познават отблизо.

Моля се другите да намерят вашата сила, за да могат да се обичат и да си помагат.

Моля се за тези, които не вярват, че могат да ви намерят.

И когато този свят се затвори в мен, нека си спомня примера на моя Господ и Спасител: измъкнете се и намерете тихо място за молитва.

R Напомни ми да Те намеря, когато почувствам, че съм изтласкан отвъд границите си.

В името на Христос идвам при Теб. амин.

Свързани статии