Pregària d'acció de gràcies a Jesucrist nostre Senyor

Avui, diumenge 12 de desembre de 2021, III d'Advent, us aconsellem que reciteu aquesta bonica pregària adreçada a Nostre Senyor Jesucrist.

Senyor Déu nostre, et donem gràcies per permetre’ns que ens diguin fills teus.

Et donem gràcies per donar-nos el poder de ser encara més veritablement els teus fills, perquè hi hagi un testimoni del teu nom a la terra, perquè en el nom de Jesucrist es manifesti un nou poder per al cos i l'ànima, per a la feliç i infeliç, per tots els que encara estan pels camins equivocats, per tots els que pateixen tant dolor, por i necessitat.

Us donem les gràcies i lloem el vostre nom. Ajuda'ns en el nostre viatge. Ajuda'ns, persones febles que sovint es tornen ansioses i atemorides. Ajuda'ns en tot.

Ajuda'ns especialment en la preocupació que tenim al fons del nostre cor, que el teu nom sigui honrat, que vingui el teu regne i es faci la teva voluntat a la terra com al cel. Amén.

Articles relacionats