Poderós tridu a "Santa Chiara d'Assisi" per obtenir gràcies

O Santa Clara serafica, primer deixeble del pobre d’Assís, que va abandonar riqueses i honors per a una vida de sacrifici i pobresa molt alta, obté de Déu amb la gràcia que implorem (...) per estar sempre sotmesos a la voluntat divina i confiat en providència del Pare.
Pater, Ave, Glòria

O Santa Clara seràfica, que tot i que vivint segregada del món no oblidà els pobres i els afectats, però vosaltres mateixos vau fer la vostra mare sacrificant la vostra riquesa per ells i realitzant molts miracles al seu favor, obteniu-nos de Déu, amb la gràcia que implorem (... ), Caritat cristiana cap als nostres germans i germanes necessitats, en totes les necessitats materials i espirituals.
Pater, Ave, Glòria

O Santa Clara, la llum de la nostra pàtria, que vau alliberar la vostra ciutat dels bàrbars devastadors obtinguts de Déu, amb la gràcia que implorem (...), per superar els perills del món contra la fe i la moral conservant a les nostres famílies el veritable Pau cristiana amb temor sant a Déu i devoció pel Santíssim Sagrament de l’altar.
Pater, Ave, Glòria

Articles relacionats