Vas jurar? Com arreglar amb oracions

Fins i tot el pecat més just 7 vegades al dia, està escrit al llibre de Proverbis (24,16). Amb aquesta premissa volem dir que el procés de santificació és llarg i Jesús ens dóna l'oportunitat d'expiar els nostres pecats cada dia a través de les oracions adreçades a Ell, a més de la confessió.

No ens hem de desanimar, és un pare amorós que acull els seus fills en tot moment, no hi ha pecat que no pugui perdonar, no hi ha pecat que no hagi estat pagat a la creu amb la sang de Jesús. estat redimits i som vencedors en Aquell que ens va crear. No hi ha amor més gran i més misericordiós que el de Déu: "Sí, t'estimo amb un amor etern". Jeremies 31.

En el cas de la reparació de blasfèmia podem utilitzar la Corona del Sant Rosari i recitar paraules sagrades a les grans i petites.

Mentrestant, abans de començar, diguem un Pare Nostre i una Ave Maria.

En grans grans

Sempre serà lloat,

beneït, estimat, adorat,

glorificat, el Santíssim,

el més sagrat, el més adorat

Nom de Déu, però, incomprensible

al cel, a la terra o a l’inframón,

de totes les criatures de les mans de Déu.

Pel Sagrat Cor, el nostre Senyor Jesucrist al Santíssim Sagrament de l’altar. Amén.

Sobre els grans petits

O admirable Nom de Déu!

Finalment:

Glòria al Pare ...

Articles relacionats