Eukaristiya

Unsa ang mga simbolo sa Eukaristiya? ilang kahulogan?

Unsa ang mga simbolo sa'Eukaristiya? ilang kahulogan? ang Eukaristiya mao ang gigikanan sa kinabuhi nga Kristiyano. Unsa ang girepresenta niini nga simbolo? hibal-an naton nga magkauban unsa ang mga simbolo nga gitago sa luyo sa Eukaristiya. Atol sa pagsaulog sa Santos nga Misa gidapit kita nga moapil sa lamesa sa Ginoo.

Ang pari gitanyagan niya kami sa host sa karon sa Eukaristiya apan nakapangutana ba kita ngano? Ang trigo kini usa ka cereal, ang mga liso niini ginalaraw nga harina ug gigamit nga punoan nga sangkap alang sa tinapay, pinahiuyon sa balaang kasulatan. si Jesus kini ang Tinapay sa Kinabuhi. Usahay ang trigo girepresenta sa us aka dalunggan nga mais, sa uban nga mga higayon sa usa ka kakurat o bugkos nga trigo, usa ka hugpong nga pinutol nga mga stems nga gihiusa sa usa ka bundle.

Ang tinapay mao ang panguna nga pagkaon sa pisikal nga kinabuhi ug ang tinapay sa Eukaristiya ang panguna nga pagkaon ni espirituhanon nga kinabuhi. Sa Katapusan nga Panihapon, si Jesus mikuha usa ka tinapay nga walay lebadura nga tinapay ug miingon: "Kuhaa ug kaon, kini ang akong lawas" (Mt 26:26; Mc 14:22; Lc 22:19). Ang gipahinungod nga tinapay mao si Jesus mismo, ang tinuud nga pagkaanaa ni Kristo. Usa ka bukag nga tinapay. Sa pagpakaon ni Jesus sa lima ka libo, nagsugod siya sa usa ka bukag nga may lima ka tinapay (Mat 14:17; Mar 6:38; Lc 9:13; Ju 6: 9), ug sa pagpakaon niya sa upat ka libo siya nagsugod sa usa ka bukag nga pito (Mat 15:34; Mc 8: 6). Mga tinapay ug isda Parehas nga bahin sa Eukaristikanhon nga mga milagro ni Jesus (Mt. 14:17; 15:34; Mar 6:38; 8: 6,7; Lc 9:13; Jn 6: 9), ug sila bahin sa mga sa Eucharistic Lunch ni Jesus kauban ang iyang mga disipulo pagkahuman sa pagkabanhaw (Jn 21,9: XNUMX).

Unsa ang mga simbolo sa Eukaristiya ug sa tagbalay?

Unsa ang mga simbolo sa Eukaristiya? ug sa host? Usa ka host kini usa ka simbolo sa Komunyon, usa ka bilog nga piraso sa tinapay nga walay lebadura nga gigamit alang sa pagpahinungod ug pag-apud-apod sa Misa. Ang termino naggikan sa Latin nga pulong hostia , usa ka gihalad nga nating karnero. Si Jesus mao ang "ang Kordero sa Dios nga magawagtang sa mga kasal-anan sa kalibutan "(Ang Jn 1, 29,36), ug ang iyang lawas, nga gihalad sa halaran sa Krus, gihatag kanato sa halaran sa Misa. Parras ug Alak: ang mga ubas gipuga sa duga, ang likido nga gipaasdang sa alak ug ang alak gigamit ni Jesus sa Katapusan nga Panihapon aron pagrepresentar sa iyang Dugo, ang dugo sa pakigsaad, nga giula pabor sa daghan alang sa kapasayloan sa mga sala (Mat 26: 28; Mar 14:24; Lc 22:20).

Usa ka kalis: Si Jesus naggamit usa ka tasa o kalis ingon usa ka sudlanan alang sa iyang dugo sa Katapusan nga Panihapon. Ang pelikano ug ang mga piso niini: ang mga piso sa usa ka inahan nga pelikano nangamatay na tungod sa kakulang sa pagkaon, gidughang niya ang iyang dughan aron pakan-on ang iyang anak sa iyang kaugalingon nga dugo. Sa ingon usab, ang kasingkasing ni Jesus natusok sa Krus (Jn 19, 34), ang dugo nga nag-agay mao ang tinuod nga ilimnon, ug bisan kinsa ang moinom sa iyang Dugo makaangkon sa kinabuhi nga dayon (Jn 6: 54,55).Ang Altar mao ang lugar diin ang Sakripisyo sa Eukaristiya ug simbolo sa Eukaristiya mismo.

Saint Bernadette, Abril 16: kung unsa ang wala nimo nahibal-an bahin sa santos nga nakakita sa Our Lady

Saint Bernadette, Abril 16: kung unsa ang wala nimo nahibal-an bahin sa santos nga nakakita sa Our Lady

Ang hunahuna ni Padre Pio kaniadtong Abril 14, 2021 ug ang komentaryo sa Maayong Balita karon

Ang hunahuna ni Padre Pio kaniadtong Abril 14, 2021 ug ang komentaryo sa Maayong Balita karon

Pag-ampo: Ang Diyos naa kung ang atong hunahuna naglatagaw

Pag-ampo: Ang Diyos naa kung ang atong hunahuna naglatagaw

Padre Pio: kagawasan, pagtrabaho alang sa mga kabus

Padre Pio: kagawasan, pagtrabaho alang sa mga kabus

Laing milagro ni Padre Pio: nibisita siya sa usa ka tawo nga nabilanggo

Laing milagro ni Padre Pio: nibisita siya sa usa ka tawo nga nabilanggo

Nadawat sa tagakita ni Akita ang ulahi nga mensahe

Nadawat sa tagakita ni Akita ang ulahi nga mensahe

Kinsa si Amanda Berry? ngano nga ang pag-ampo hinungdanon?

Kinsa si Amanda Berry? ngano nga ang pag-ampo hinungdanon?