4 aferoj por scii pri la Resurekto de Kristo (kiujn vi eble ne scias)

Estas iuj aferoj, pri kiuj vi eble ne scias Resurekto de Kristo; estas la Biblio mem, kiu parolas al ni kaj rakontas al ni ion pli pri ĉi tiu evento, kiu ŝanĝis la kurson de la homa historio.

1. La tolaj bandaĝoj kaj la vizaĝtuko

In Johano 20: 3-8 estas dirite: “Tiam Simon Petro eliris kun la alia disĉiplo kaj ili iris al la tombo. La du kuris kune; kaj la alia disĉiplo kuris antaŭen pli rapide ol Petro kaj venis unue al la tombo; kaj kliniĝante kaj enrigardante, li vidis la tolaĵojn kuŝantajn tie; sed li ne eniris. Kaj tiel ankaŭ Simon Petro venis, sekvante lin, kaj eniris la tombon; kaj li vidis la tolaĵojn kuŝantajn tie, kaj la kurtenon, kiu estis super lia kapo, ne kuŝantajn kun la tolaj bandaĝoj, sed kunvolvitan en aparta loko. Tiam ankaŭ eniris la alia disĉiplo, kiu venis la unua al la tombo, kaj li vidis kaj kredis."

La interesa fakto ĉi tie estas, ke kiam la disĉiploj eniris la tombon, Jesuo foriris, sed la tolaj bandaĝoj estis falditaj kaj la vizaĝtuko estis kunvolvita kvazaŭ por diri: “Mi ne plu bezonas ĉi tion, sed mi lasos aferojn. kuŝanta.aparte sed strategie metita. Se la korpo de Jesuo estus ŝtelita, kiel iuj asertas, la ŝtelistoj ne estus preninta la tempon por forigi la envolvaĵojn aŭ ruli la vizaĝtukon.

La reviviĝo

2. Kvincent kaj pli da ĉeestintoj

In 1 Korintanoj 15,3-6, Paŭlo skribas: “Ĉar mi unue transdonis al vi tion, kion mi ankaŭ ricevis, ke Kristo mortis pro niaj pekoj laŭ la Skriboj, ke li estis entombigita kaj ke li releviĝis la trian tagon laŭ la Skriboj, kaj ke li aperis al Kefas, poste al la dek du. Post tio li aperis al pli ol kvincent fratoj samtempe, el kiuj la plimulto restis ĝis nun, sed kelkaj ekdormis." Jesuo aperas ankaŭ al sia duonfrato Jakobo ( 1 Kor 15, 7 ), al la dek disĉiploj ( Jo 20,19-23 ), al Maria Magdalena ( Jo 20,11-18 ), al Tomaso ( Jo 20,24 - ). 31), al Kleopas kaj al disĉiplo (Lk 24,13-35), denove al la disĉiploj, sed ĉi-foje ĉiuj dek unu (Joh 20,26-31), kaj al sep disĉiploj ĉe la maro de Galileo (Joh 21). : 1). Se tio estus parto de tribunalatestaĵo, ĝi estus konsiderita absoluta kaj decida indico.

3. La ŝtono forruliĝis

Jesuo aŭ la anĝeloj forrulis la ŝtonon ĉe la tombo de Jesuo ne por ke li eliru, sed por ke aliaj eniru kaj vidu, ke la tombo estas malplena, atestante, ke li resurektis. La ŝtono estis 1-1/2 ĝis 2 du tunoj kaj postulintus multajn fortajn virojn moviĝi.

La tombo estis sigelita kaj gardita de romiaj gardistoj, do kredi, ke la disĉiploj venis sekrete nokte, superfortis la romajn gardistojn, kaj forprenis la korpon de Jesuo, por ke aliaj kredu je la resurekto, estas ridinde. La disĉiploj kaŝis sin, timante, ke ili estos venontaj, kaj tenis la pordon ŝlosita, kiel li diras: “En la vespero de tiu tago, la unua tago de la semajno, la pordoj, kie estis la disĉiploj, estis fermitaj pro timo de la disĉiplo. Judoj, Jesuo venis, li haltis inter ili kaj diris al ili: "Paco al vi"" (Joh 20,19:XNUMX). Nun, se la tombo ne estus malplena, la asertoj pri resurekto ne povus esti konservitaj eĉ dum unu horo, sciante, ke la homoj en Jerusalemo povus esti irinta al la tombo por kontroli por si mem.

4. La morto de Jesuo malfermis la tombojn

En la momento mem, en kiu Jesuo forlasis Sian Spiriton, kio signifas, ke li memvole mortis (Mt 27,50), la kurteno de la templo disŝiriĝis de supre ĝis malsupre (Mt 27,51a). Tio indikis la finon de la disiĝo inter la Sankta de Sanktaj (reprezentanta la ĉeeston de Dio) kaj homo, plenumita de la ŝirita korpo de Jesuo (Jesaja 53), sed tiam io tre supernatura okazis.

“La tero skuiĝis kaj la rokoj disiĝis. La tomboj ankaŭ estis malfermitaj. Kaj multaj korpoj de la sanktuloj, kiuj endormiĝis, releviĝis, kaj elirinte el la tomboj, post lia releviĝo, ili iris al la sankta urbo kaj aperis al multaj” (Mt 27,51b-53). La morto de Jesuo permesis al la sanktuloj de la pasinteco kaj al tiuj el ni hodiaŭ ne esti ligitaj per morto aŭ retenitaj de la tombo. Ne mirinde, ke "la centestro kaj tiuj, kiuj estis kun li, gardantaj Jesuon, vidis la tertremon kaj kio okazis, pleniĝis de timo kaj diris: "Vere ĉi tiu estis la Filo de Dio" (Mt 27,54 , XNUMX)! Ĉi tio kredus min, se mi ne jam estus estinta!"

Rilataj artikoloj