Kio okazas al la korpo de iu, kiu finiĝas en la infero?

Ni ĉiuj scias, ke nia korpo reviviĝos, eble ne estos tiel por ĉiuj, aŭ almenaŭ, ne same. Do ni demandas nin: kio okazas al la korpo de iu, kiu finiĝas en la infero?

Ĉiuj korpoj estos revivigitaj sed alimaniere

La resurekto de korpoj ĝi okazos kiam estos la Universala Juĝo, kiel kristanaj kredantoj ni scias, ke la animo rekuniĝos kun la korpo kaj en la Skriboj estas skribite, ke tiel estos por ĉiuj, klarigas Sankta Paŭlo en la unua letero al la Korintanoj:

“Nun, tamen, Kristo releviĝis el la mortintoj, la unua frukto de tiuj, kiuj mortis. Ĉar se la morto venis pro homo, ankaŭ la releviĝo de la mortintoj venos pro homo; kaj kiel ĉiuj mortas en Adamo, tiel ĉiuj ricevos vivon en Kristo. Ĉiu tamen laŭ sia ordo: unue Kristo, kiu estas la unua frukto; poste, ĉe lia veno, tiuj, kiuj apartenas al Kristo; tiam estos la fino, kiam li transdonos la regnon al Dio, la Patro, malpliiginte ĉian princlandon kaj ĉian aŭtoritaton kaj potencon. Efektive, li devas regi ĝis li metis ĉiujn malamikojn sub siajn piedojn. La lasta malamiko neniigita estos morto”.

Kiu elektos vivi la konsekran vivon en Kristo, tiu leviĝos por vivi eterne en la brakoj de la Patro, kiu elektis ne vivi la vivon laŭ la Sanktaj Skriboj, tiu releviĝos por vivi la kondamnon.

La kvalito de la korpoj de la savitoj kaj de la nesavitoj estos la sama, la "destinoj" ŝanĝiĝos:

"La Filo de homo sendos siajn anĝelojn, kiuj kolektos [...] ĉiujn malbonagulojn kaj jxetos ilin en la ardantan fornon" Mt 13,41, 42-25,41). Vortoj, kiuj en la Mateo Evangelio antaŭvidas alian fortan kondamnon: “For, for de mi, malbenitaj, en la eternan fajron! (Mt XNUMX) "

Sed ni ne forgesu, ke Dio estas Dio de amo kaj li ŝatus, ke ĉiuj homoj estu savitaj kaj ke neniu perdiĝu en la flamoj de la infero, ni preĝu por niaj gefratoj ĉiutage.

Rilataj artikoloj