Konsekro al Jesuo Kristo, preĝo

Signore Jesuo Kristo, hodiaŭ mi denove kaj senrezerve konsekras min al Via Dia Koro. Mi konsekras al vi mian korpon kun ĉiuj ĝiaj sentoj, mian animon kun ĉiuj ĝiaj kapabloj, mian tutan estaĵon. Mi konsekras al vi ĉiujn miajn pensojn, vortojn kaj farojn, ĉiujn miajn suferojn kaj laborojn, ĉiujn miajn esperojn, konsolojn kaj ĝojojn.

Precipe mi konsekras al vi ĉi tiun kompatindan mian koron, por ke ĝi nur amu Vin kaj sin konsumu kiel viktimon en la fajro de via amo. Mi fidas al Vi senrezerve kaj mi esperas la pardonon de miaj pekoj per Via senfina Mizerikordo.

Jesuo
Jesuo

Mi metas ĉiujn miajn zorgojn kaj zorgojn en Viajn manojn. Mi promesas vin ami kaj honori ĝis la lasta momento de mia vivo, kaj disvastigi, laŭeble, sindonemon al Via Plej Sankta Koro.

Faru kun mi tion, kion Vi volas, mia Jesuo, mi ne meritas alian rekompencon ol Via pli granda gloro kaj Via sankta amo. Prenu ĉi tiun mian oferon kaj donu al mi lokon en Via Dia Koro por ĉiam. Amen.

Rilataj artikoloj