12 Márta paidir go San Luigi Orione: rinne sé é féin lena neart go léir ar mhaithe le daoine óga agus dílleachtaí.

O Na Tríonóide Naofa, Athair, Mac agus Spiorad Naomh,
Is mór againn tú agus gabhaimid buíochas leat as an gcarthanas ollmhór
gur scaipeadh tú i gcroílár San Luigi Orione
agus gur thug sé dúinn aspal na carthanachta, athair na mbocht,
tairbhí na daonnachta cráite agus tréigthe.
Lig dúinn aithris a dhéanamh ar ghrá ard agus flaithiúil
gur thug Naomh Louis Orion chugat,
don Madonna daor, don Eaglais, don Phápa, do na daoine go léir atá i gcruachás.
Mar gheall ar a fhiúntas agus a idirghuí,
deonaigh dúinn an grásta a iarraimid ort
chun taithí a fháil ar do Providence diaga.
Amen.

LITANIES OF SAN LUIGI ORIONE

A Thiarna, déan trócaire a Thiarna, déan trócaire
Críost, trua Críost, trua
A Thiarna, déan trócaire a Thiarna, déan trócaire

Guí Santa Maria ar ár son
Guigh Naomh Seosamh ar ár son

Guigh San Luigi Orione ar ár son

Guí Mac Providence Dhiaga ar ár son

Tréigthe go hiomlán do Providence an Athar, guí ar ár son

Bunaithe ar scoil an Chéasta, guigh orainn

Bhí cónaí ort chun gach rud i gCríost a athnuachan, guí ar ár son

I ngrá le Muire, guí Máthair Dé ar ár son

Iomlán muiníne sa Madonna Naofa, guí ar ár son

Guí Naomh Seosamh guí ar ár son

Guí na bochtaineachta ar ár son

Guigh sagart uafásach umhal ar ár son

Tá sagart íon croí ag guí ar ár son

Guíonn athair na ndílleachtaí ar ár son

Guí ógánach guí ar ár son

Guíonn misinéirí sna tíortha is boichte ar ár son

Dílis don Eaglais Naofa agus don Phápa, guí ar ár son

Guíonn sibhse a d’oibrigh agus a d’fhulaing ar son aontacht na heaglaise ar ár son

Guí ar ár son máistir muiníne i Providence Dhiaga

Guíonn tusa a mhúineann grá dúinn don Phápa ar ár son

Guíonn tú ar mian linn siúl ag ceann na n-amanna

Guím ar ár son sampla de chiúnas agus maithiúnas

An té a mhúineann dúinn grá a thabhairt fiú dóibh siúd nach bhfuil grá acu dúinn guí ar ár son

An té a mholann dúinn maitheas a dhéanamh i gcónaí, ná déan dochar do dhuine ar bith

guí ar ár son

Guíonn sibhse a dhéanann idirghabháil ar son neamhchreidmheach ar ár son

Thiomnaigh tú d’anamacha na purgóide guí ar ár son

A chara na mbocht agus an éadóchais, guí ar ár son

Cosantóir chearta na mbocht guí ar ár son

Guí ar son na fulaingthe guí orainn

Gan staonadh agus muid ag rith i ndiaidh peacach, guí ar ár son

Tá ár n-idirghabhálaí roimh Dhia ag guí ar ár son

Uan Dé, a thógann peacaí an domhain ar shiúl

logh dúinn, a Thiarna

Uan Dé, a thógann peacaí an domhain ar shiúl

éist linn, a Thiarna

Uan Dé, a thógann peacaí an domhain ar shiúl
déan trócaire orainn, a Thiarna

Earraí gaolmhara