Paidir mhíorúilteach 30 lá chuig Naomh Iósaef

La paidir do Naomh Iósaef an-chumhachtach, 30 bliain ó shin níor cheadaigh sé bás 100 duine le linn tuirlingthe eitleáin a bhris i 2: bhí an píolótach ag déanamh paidir 30 lá chuig Naomh Iósaef.

Paidir 30 lá chuig Naomh Iósaef

Is é Iósaef athair Íosa ar domhan agus tugann Dia an fhéidearthacht dúinn casadh air chun idirghabháil a dhéanamh i gcúinsí ‘dodhéanta’ an tsaoil, nó ar a laghad, i gcúinsí an chuma atá orthu. Tá urnaí chuig Naomh Iósaef an-éifeachtach má leantar ar aghaidh ar feadh na 30 lá ar fad:

A Naomh Iósaef a chara,

Ó chuan mo ghile, imní agus fulaingthe, déanaim machnamh ort le mothúcháin agus áthas ar neamh, ach freisin mar athair na ndílleachtaí ar an talamh, mar chompordaí na mbrón, mar thacaíocht do dhícheall, áthas agus grá do thiomna os comhair na ríchathaoireach. a Dhé, do Íosa agus do Mhuire, do Bhríde naofa.

Mar sin, a bhochtáin agus i ngátar, chugatsa inniu agus i gcónaí tugaim faoi mo dheora, mo ghuí agus m’anam ag caoineadh, mo bhrón agus mo dhóchas; agus inniu, go háirithe, tugaim pian duit ionas gur féidir leat é a mhaolú, olc ionas gur féidir leat é a leigheas, aimhréidh ionas gur féidir leat é a chosc, gá duit cabhrú leis, grásta chun é a fháil duit. domsa agus do na daoine is breá liom.

Agus, chun tú a bhogadh, ar feadh tríocha lá leanúnach fiafróidh mé agus impím ort, le hómós don tríocha bliain a bhfuil tú i do chónaí ar domhan le hÍosa agus Muire, agus fiafróidh mé díot go práinneach agus go muiníneach, ag agairt céimeanna agus fulaingtí éagsúla na tíre. do shaol. . Tá cúis agam a bheith cinnte nach fada go n-éistfidh sibh m'iarratas agus ag leigheas mo ghátair; Tá mo chreideamh chomh daingean i do mhaitheas agus i do chumhacht go bhfuilim cinnte go bhfaighidh tú dom a bhfuil de dhíth orm agus níos mó fós ná mar a iarraim agus a mhian liom.

Guím ar son do chách géilleadh don Spiorad gan Muire a thréigean, ach í a ghlacadh mar do bhean chéile agus a mac mar mise, chun bheith ina athair uchtála ag Íosa agus ina chosantóir ar an mbeirt.

Guím ar do fhulaingt nuair a d’iarr tú stábla do chliabhán Dé, a rugadh i measc na bhfear; as do phian é a fheiceáil á rugadh i measc ainmhithe, gan a bheith in ann áit níos fearr a fháil dó.

Iarraim oraibh bhur gcroí a oscailt trína ligean daoibh féin a bheith bogtha le moladh na n-aoirí agus le hadhradh ríthe an Oirthir; mar gheall ar do neamhchinnteacht agus tú ag smaoineamh ar cad a thiocfadh chun bheith den Leanbh sin, chomh speisialta agus, ag an am céanna, chomh comhionann leis na cinn eile go léir.

Déan do thurraing nuair a chuala tú ón aingeal an bás a d’ordaigh i gcoinne do mhic, Dia féin; ar son do chách géilleadh agus do eitilt chun na hÉigipte, ar eagla agus ar chontúirtí an turais, ar bhochtaineacht na deoraíochta agus ar do imní nuair a d'fhill tú ón Éigipt go Nazarat.

Iarraim oraibh as bhur gcruachás pianmhar trí lá i gcailliúint Íosa agus as bhur bhfaoiseamh chun é a aimsiú sa teampall; mar gheall ar do sonas sna tríocha bliain a bhfuil tú i do chónaí i Nasaret le hÍosa agus Muire faoi chúram d'údarás agus de chúram.
Guím agus ag fanacht le híobairt laochúil agus le glacadh le misean do mhic ar an gcrois, chun bás a fháil ar son ár bpeacaí agus ar son ár bhfuascailte.

Iarraim ort an díorma lena ndearna tú machnamh ar lámha Íosa gach lá, a tholladh lá amháin ar tairní na croise; an ceann sin, a chlaon go bog ar do chíche, le corónú le dealga; an corp neamhchiontach sin a ghlac tú ar do chroí, le fuiliú i n-arm na croise; an nóiméad deiridh sin nuair a d’fheicfeá é ag fáil bháis agus á fháil, ar mo shonsa, ar son m’anama, ar son mo pheacaí.

Iarraim ort do shliocht mhilis na beatha seo i n-arm Íosa agus Mhuire, agus as do dhul isteach i neamh na bhfíréan, áit a bhfuil do ríchathaoir cumhachta agat.

Guím chun do lúcháir agus do shólás agus tú ag machnamh ar aiséirí Íosa, ar a ardú agus ar theacht isteach ar neamh agus ar ríchathaoir a Rí.

Iarraim do sháith nuair a chonaic tú Muire tógtha suas chun na bhflaitheas ag na haingil agus arna coróin ag an Síoraí, faoi chumhdach ionat mar mháthair, bean agus banríon na n-aingeal agus na bhfear.
Guím agus tá súil agam, as do oibreacha, do phianta agus do íobairtí ar domhan agus as do bhua agus glóir, ar an mbeansacht shona ar neamh, le do mhac Íosa agus le do bhean Muire is Naofa.

Earraí gaolmhara