4 chomhartha go bhfuil tú ag druidim níos cóngaraí do Chríost

1 - Géarleanúint ar son an tSoiscéil

Cuirtear go leor daoine i gcuimhne nuair a dhéantar géarleanúint orthu as an Dea-Scéal a insint do dhaoine eile ach is comhartha láidir é seo go bhfuil tú ag déanamh an rud ba cheart duit a dhéanamh toisc go ndúirt Íosa, “Rinne siad géarleanúint ormsa, déanfaidh siad géarleanúint ortsa freisin” (Eoin 15: 20b). Agus “má tá gráin ag an domhan ort, cuimhnigh gur fuath liom mé ar dtús” (Eoin 15,18:15). Tá sé seo toisc “ní leis an domhan tú ach roghnaigh mé tú as an domhan. Sin an fáth go bhfuil fuath ag an domhan duit. Cuimhnigh ar an méid a dúirt mé leat: ‘Ní mó seirbhíseach ná a mháistir’ ”. (Jn 1920, XNUMXa). Má tá tú ag déanamh níos mó agus níos mó ar an méid a rinne Críost, ansin tá tú ag druidim níos cóngaraí do Chríost. Ní féidir leat a bheith cosúil le Críost gan fulaingt mar a rinne Críost!

2 - Bí níos íogaire don pheaca

Comhartha eile go bhfuil tú ag druidim níos cóngaraí do Chríost ná go bhfuil tú ag éirí níos íogaire don pheaca. Nuair a pheacaímid - agus a dhéanaimid uile (1 Eoin 1: 8, 10) - smaoinímid ar an gCrois agus cé chomh hard agus a d’íoc Íosa as ár bpeacaí. Spreagann sé seo láithreach muid chun aithrí a dhéanamh agus chun peacaí a admháil. An dtuigeann tú? B’fhéidir go bhfuair tú amach cheana féin go bhfuil tú níos mó agus níos íogaire don pheaca le himeacht ama.

3 - An fonn a bheith sa chorp

Is é Íosa Ceann na heaglaise agus is é an Aoire Mór é. An mbraitheann tú níos mó agus níos mó easpa na hEaglaise? An bhfuil poll i do chroí? Ansin ba mhaith leat a bheith le Corp Chríost, an Eaglais go beacht ...

4 - Déan iarracht freastal níos mó

Dúirt Íosa nár tháinig sé chun seirbhíse ach fónamh (Matha 20:28). An cuimhin leat nuair a nigh Íosa cosa an deisceabal? Nigh sé cosa Iúdás freisin, an té a dhéanfadh feall air. Toisc gur ardaigh Críost ar dheis an Athar, ní foláir dúinn a bheith mar lámha, chosa agus béal Íosa agus muid ar an Domhan. Má fhreastalaíonn tú níos mó agus níos mó ar dhaoine eile san Eaglais agus orthu siúd ar domhan freisin, tá tú ag tarraingt níos gaire do Chríost toisc gurb é seo a rinne Críost.

Earraí gaolmhara