3 paidir maidin le rá chomh luath agus a dhúisíonn muid

Ní bhíonn droch-am riamh ann chun labhairt le Dia, ach nuair a thosaíonn tú do lá leis, tá tú ag tabhairt an chuid eile den lá dó chomh maith, ag cur Dia i suíochán an tiománaí don lá. Is féidir leat labhairt faoi do phleananna, éisteacht lena eagna, agus do chuid imní a thabhairt dó. Le lámha Dé ar do dhroim, rachaidh tú isteach gach lá lena ghrásta agus a thrócaire, réidh le haghaidh cibé rud a thugann an lá. Cuir ceann de na paidreacha laethúla maidine seo le do ghnáthamh an tseachtain seo agus féachaint ar Dhia ag obair i do shaol.

Grianghraf le Ben Bán on Unsplash

Paidir le haghaidh lá nua

A Thiarna, a Thiarna, ar maidin inniu agus mé ag machnamh ar lá nua, Iarraim ort cabhrú liom. Ba mhaith liom a bheith feasach ar do spiorad, go dtreoraí tú mé sna cinntí a dhéanaim, sna comhráite a bhíonn agam agus san obair a dhéanaim. Ba mhaith liom a bheith níos cosúla leatsa, a Íosa, nuair a bhainim leis na daoine a mbuailim leo inniu, cairde nó strainséirí. A Íosa, tusa as a bhfuil déanta agat ar an talamh seo. Cé go bhfuil a fhios agam go bhfuil mé lag, tá a fhios agam freisin, a bhuí le cumhacht do spioraid, gur féidir liom a bheith láidir san obair a dhéanaim, sna cinntí a dhéanaim agus sna focail a deirim. Go raibh maith agat as geallúint a bheith agat a bheith i gcónaí liom agus a bheith mar an gcéanna inné, inniu agus go deo. Amen.

Paidir maidin

Ár nAthair atá ar neamh, mar a ghráimid thú; conas a grá agat dúinn. Osclaítear lá nua agus is mian linn é a bheith sáite lenár n-adhradh duitse. Agus muid ag casadh ár súile ar d'áilleacht, ardaíonn ár biotáillí agus faighimid síocháin. Doirt do spiorad orainn inniu le do thoil ionas gur féidir linn adhradh ar bhealaí nua. Iarraimid go humhal caidreamh níos doimhne leatsa, ionas gur féidir linn feasacht níos fearr a bheith againn ar láithreacht Dé ionainn. In ainm Íosa guímid, amen.

Paidir le haghaidh treorach

A Dhia a chara, cibé áit a shiúlaim, bíodh sé ar do shlí. Gach rud a fheiceann mé, lig dó a bheith trí do shúile. Gach rud a dhéanfaidh mé, bíodh sé mar Do thoil. Gach deacracht atá romham, lig dom é a chur i do lámha. Gach mothúchán a mhothaím, lig do do spiorad bogadh ionam. Gach a bhfuil mé ag iarraidh, lig dom a fháil i do ghrá. A Dhia mo chroí, gabhaim buíochas leat as an lá seo. Iarraim ort gan fios a bheith agat cá bhfuil mé ag dul, ach fios a bheith agat agus mothú i ndoimhneacht mo chroí agus mo anama go bhfuil tú liom. Tá tú á threorú agam agus táim slán. In ainm Íosa, tairgim mé féin duit. Amen.

Earraí gaolmhara