meditation laethúil

beannaigh jesus

Déan machnamh inniu ar aon duine i do shaol a phléann tú go rialta

Chuaigh na Fairisínigh chun tosaigh agus thosaigh siad ag argóint le hÍosa, ag iarraidh air comhartha ó neamh chun é a thástáil. Chlaon sé ó dhoimhneacht a ...

comhartha na croise

Machnamh an lae: an t-aon chomhartha fíor den chros

Machnamh an lae, an t-aon chomhartha fíor na croise: ba chosúil gur grúpa measctha a bhí sa slua. Ar dtús, bhí daoine ann a chreid go hiomlán i ...

Déan machnamh inniu ar an moladh a thugann tú agus a fhaigheann tú

Moladh a thugann agus a fhaigheann tú: "Conas is féidir leat a chreidiúint, nuair a ghlacann tú moladh óna chéile agus nach lorgaíonn tú an moladh a thagann ón aon Dia?" ...

fear ag tabhairt déirce

An bhfuil carthanas mar fhoirm cheart carthanais?

Léiriú ar an gcráifeacht a bhfuil dlúthbhaint aici le dualgais an dea-Chríostaí is ea déirce do na boicht. Tarlaíonn sé gur rud míchompordach, diúltach é dóibh siúd a ...

Ionsaí scaoll

Cuidíonn Dia le phobia nó eagla eile a shárú

Cuidíonn Dia le phobia nó eagla eile a shárú. Faighimis amach cad iad agus conas iad a shárú le cúnamh Dé...

an Bíobla

Fianaise Faigh amach cad a deir an Spiorad

Fianaise Faigh amach cad a deir an Spiorad. Rinne mé rud éigin neamhghnách do bhean Eorpach meánaosta. Chaith mé deireadh seachtaine i...

aiféala

Mothú ciontachta: cad é atá ann agus conas fáil réidh leis?

Is éard is ciontacht ann ná an mothú go bhfuil rud éigin mícheart déanta agat. Is féidir le mothú ciontach a bheith an-phianmhar mar go mbraitheann tú go bhfuil géarleanúint ort ...

Machnamh inniu

Meditation inniu: ionsaithe an droch-cheann

Ionsaithe an uilc: Táthar ag súil go ndeachaigh na Fairisínigh atá luaite thíos trí thiontú domhain istigh sula bhfuair siad bás. Más rud é nach raibh, ...

Machnamh inniu

Machnamh inniu: mórgacht Naomh Seosamh

Mórgacht Naomh Ióseph: nuair a dhúisigh Ióseph, rinne sé mar a d’ordaigh aingeal an Tiarna dó agus thug sé a bhean isteach ina theach. Maitiú…

Glaoigh

Gairm reiligiúnach: cad é agus conas a aithnítear é?

Tá clár an-soiléir ceaptha ag an Tiarna do gach duine againn chun sinn a threorú chuig réadú ár saol. Ach féachaimis cad is Gairm ann...

Iontas an chreidimh, machnamh an lae inniu

Iontas an chreidimh "Go deimhin, go deimhin a deirim ribh nach féidir leis an Mac aon ní a dhéanamh leis féin, ach amháin an méid a fheiceann sé á dhéanamh ...

Machnamh an lae inniu: Friotaíocht Othar

Machnamh an Lae Inniu: Friotaíocht Othar: Bhí fear ann a bhí tinn le hocht mbliana is tríocha. Nuair a chonaic Íosa ina luí ansin é agus bhí a fhios aige go raibh sé ...

Machnamh inniu: creideamh i ngach rud

Anois bhí oifigeach ríoga a raibh a mhac tinn i gCafarnáum. Nuair a fuair sé amach go raibh Íosa tar éis teacht go dtí an Ghailíl ó Iúdáia, chuaigh sé chuige ...

Meditation Today: Achoimre ar an Soiscéal Iomlán

“Toisc gur thug Dia an oiread sin grá don domhan gur thug sé a mhac amháin, ionas go mbeidh an té a chreideann ann nach bhfaighidh sé bás ach go bhfaighidh sé ...

Machnamh inniu: údar a bheith agat le trócaire

Labhair Íosa leis an parabal seo dóibh siúd a bhí cinnte faoina bhfíréantacld féin agus a rinne uaill ar gach duine eile. “Chuaigh beirt suas go dtí an teampall chun…

Machnamh inniu: ná coinnigh aon rud siar

“Éist, a Iosrael! Is é an Tiarna ár nDia an Tiarna amháin! Beidh grá agat don Tiarna do Dhia le do chroí go léir, le do ...

Machnamh inniu: tá Ríocht Dé orainn

Ach más le méar Dé a chaithim na deamhain amach, tá Ríocht Dé tagtha oraibh. Lúcás 11:20 An ...

Machnamh inniu: airde an dlí nua

airde an dlí nua: níor tháinig mé chun deireadh a chur ach le comhlíonadh. Go deimhin a deirim ribh, go dtí neamh agus talamh ...

mínigh do na páistí

Conas cabhrú le do leanaí idirdhealú a dhéanamh idir an mhaith agus an t-olc?

Cad a chiallaíonn sé do thuismitheoir coinsias morálta agus eiticiúil an linbh a ardú? Níl na páistí ag iarraidh go gcuirfí aon rogha orthu nó ...

Machnamh inniu: maithiúnas ón gcroí

Maithiúnas a chroí: chuaigh Peadar i dteagmháil le hÍosa agus d’fhiafraigh sé de: “A Thiarna, má pheacaíonn mo dheartháir i mo choinne, cé mhéad uair a chaithfidh mé maithiúnas a thabhairt dó? Chomh fada agus…

Machnamh inniu

Machnamh inniu: toil cheadaithe Dé

Toilteanas Ceadaithe Dé: Nuair a chuala na daoine sa tsionagóg é, líonadh le fearg iad. D'éirigh siad, ruaig siad amach as an gcathair é agus ...

Machnamh inniu

Machnamh inniu: fearg naofa Dé

fearg naofa Dé: rinne sé fuip de rópaí agus thiomáin sé iad go léir as limistéar an teampaill, leis na caoirigh agus na daimh, ...

Machnamh inniu: sólás don pheacach aithrí

Comhbhrón don pheacach aithrí: Ba é seo freagairt an mhic dhílis i bparabal an mhic stríocaigh. Is cuimhin linn, tar éis dó a oidhreacht a chaitheamh amú, ...

Ag tógáil na ríochta

Ag tógáil na ríochta, machnamh an lae

Tógáil na Ríochta: An bhfuil tú ina measc siúd a bhainfear ríocht Dé amach? Nó ina measc siúd dá dtabharfar é chun torthaí maithe a tháirgeadh? ...

Teaghlach

An teaghlach: cé chomh tábhachtach agus atá sé inniu?

I saol trioblóideach agus éiginnte an lae inniu, tá sé tábhachtach go mbeadh ról tosaíochta ag ár dteaghlaigh inár saol. Cad atá níos tábhachtaí ...

Machnamh an lae

Machnamh an lae: codarsnacht chumhachtach

Codarsnacht Chumhachtach: Ceann de na fáthanna a bhfuil an scéal seo chomh cumhachtach is ea an chodarsnacht shoiléir thuairisciúil idir an fear saibhir agus Lazarus. ...

meditation

Machnamh: ag tabhairt aghaidh ar an gcros le misneach agus le grá

Machnamh: aghaidh na croise le misneach agus le grá: agus Íosa ag dul suas go Iarúsailéim, thóg sé an Dáréag deisceabal ina aonar agus d’inis sé dóibh le linn na ...

groped a shaol féin a thógáil

Féinmharú: Comharthaí Rabhaidh agus Cosc

Is comhartha anacair an-dian é an iarracht féinmharaithe. Tá go leor daoine ann a shocraíonn a saol féin a ghlacadh gach bliain. Tá an…

Machnamh an lae: fíor-mhór

Machnamh an lae, fíor-mhóráltacht: ar mhaith leat a bheith iontach? Ar mhaith leat go ndéanfadh do shaol difríocht i ndáiríre i saol daoine eile? I gcrích…

fad i gcaidreamh

Caidrimh achair fhada, conas iad a bhainistiú?

Tá go leor daoine sa lá atá inniu ann a bhfuil caidreamh fada acu lena gcomhpháirtí. Sa tréimhse seo, tá sé an-chasta iad a bhainistiú, ar an drochuair an ...

Machnamh: Téann an trócaire ar gach bealach

Machnamh, téann trócaire ar an dá bhealach: dúirt Íosa lena dheisceabail: “Bígí trócaireach, mar atá bhur nAthair trócaireach. Stop ag breithiúnas agus ...

machnamh an lae

Machnamh an lae: Athraithe sa ghlóir

Machnamh an lae, Athraithe sa ghlóir: ba dheacair do mhórán teagasc Íosa a ghlacadh. A ordú grá a thabhairt do do naimhde, ...

comhartha buíochais

Buíochas: gotha ​​a athraíonn an saol

Tá buíochas ag éirí níos neamhchoitianta sa lá atá inniu ann. Feabhsaíonn ár saol a bheith buíoch do dhuine éigin as rud éigin. Is leigheas fíor é-go léir ...

foirfeacht an ghrá

Foirfeacht an ghrá, machnamh an lae

Foirfeacht an ghrá, machnamh an lae: Críochnaíonn Soiscéal an lae inniu nuair a dúirt Íosa: “Bígí foirfe mar sin, díreach mar atá bhur nAthair foirfe…

Fulaingt agus mí-úsáid

Mí-úsáid: conas teacht chucu féin ó na hiarmhairtí

Tá saincheisteanna an-íogair agus pearsanta, de bharr drochíde, a d’fhéadfadh mothúcháin chomh suaite a mhúscailt gur annamh a labhraítear fúthu go poiblí. Ach é a phlé ...

thar maithiúnas

Seachas maithiúnas, machnamh an lae

Taobh amuigh den mhaithiúnas: An raibh ár dTiarna anseo ag tabhairt comhairle dlí maidir le himeacht coiriúil nó sibhialta agus conas imeacht cúirte a sheachaint? Ar ndóigh…

paidir an lae

Machnamh an lae: guí ar son toil Dé

Machnamh an lae, ag guí ar son thoil Dé: is léir gur ceist reitriciúil í seo ó Íosa. Ní thabharfadh tuismitheoir ar bith dá mac ná dá n-iníon...

ár n-athair

Machnamh an lae: guí ar ár nAthair

Machnamh an lae guí chun ár nAthair: cuimhnigh go n-imeodh Íosa uaireanta ina aonar agus an oíche ar fad a chaitheamh ag guí. Mar sin tá sé…

Ióiséas agus an eaglais

Machnamh an lae: beidh an Eaglais i réim i gcónaí

Smaoinigh ar an iliomad institiúidí daonna a bhí ann leis na cianta. Tá na rialtais is cumhachtaí tagtha agus imithe. Tá gluaiseachtaí éagsúla imithe agus ...

Machnamh an lae: 40 lá sa bhfásach

Cuireann Soiscéal Mharcais an lae inniu i láthair dúinn leagan gearr de chathú Íosa san fhásach. Soláthraíonn Matteo agus Luca go leor sonraí eile, mar ...

Machnamh an lae: cumhacht claochlaithe an troscadh

"Beidh na laethanta a thagann nuair a bheidh an bridegroom a bhaint as dóibh, agus ansin beidh siad ag troscadh." Matha 9:15 Is furasta ár n-goil agus ár mianta collaí a scamall go héasca ...

Machnamh an lae: cuireann grá domhain eagla ar dhaoine

Dúirt Íosa lena dheisceabail: “Ní mór do Mhac an duine mórán a fhulaingt agus a bheith diúltaithe ag na seanóirí, na hardsagairt agus na scríobhaithe, a mharú ...

Machnamh an lae: An Carghas am fíor-urnaí

Ach nuair a bheidh tú ag guí, imigh go dtí do sheomra istigh, dún an doras agus guí chun d’Athair faoi rún. Agus do Athair a fheiceann tú faoi rún ...

Machnamh an lae: rúndiamhair na spéire a thuiscint

“Nach dtuigeann tú nó nár thuig tú fós? An bhfuil bhur gcroí cruaite? An bhfuil súile agat agus nach bhfeiceann, cluasa agus nach gcloiseann tú? “Marcas 8:17-18 Conas...

Cuidíonn Dia linn freagairt do chruatan an déagóra

Cuidíonn Dia linn freagairt do chruatan an déagóra

Ceann de na dúshláin is tábhachtaí agus is casta, folús nach féidir ach le hÍosa, mar aon le teaghlaigh, a líonadh. Is céim íogair den saol í an ógántacht, i ...

An séú Domhnach sa ghnáth-am: i measc an chéad duine a thug fianaise

Insíonn Marcas dúinn gur tharla an chéad mhíorúilt leighis ag Íosa nuair a thug a theagmháil deis do sheanfhear breoite tosú ar mhinistreacht. ...

jesus agus an lobhar

Déan machnamh, inniu, ar fhocail Íosa i Soiscéal an lae inniu

Tháinig lobhar go dtí Íosa agus ar a ghlúine dó ghuigh sé chuige agus dúirt, "Más mian leat, is féidir leat mé a dhéanamh glan." Ar athraíodh a ionad le trua, shín sé amach a lámh, i dteagmháil léi leis ...

Preabann Íosa

Smaoinigh ar do thosaíochtaí sa saol inniu. Cad é an rud is tábhachtaí duit?

“Is mór an trua é mo chroí don slua, mar tá siad in éineacht liom le trí lá anois agus níl aon rud le hithe acu. Má tá ...

don luigi maria epicoco

Tráchtaireacht ar an Soiscéal leis an Athair Luigi Maria Epicoco: Mk 7, 31-37

Thug siad balbh bodhar chuige, ag impí air a lámh a chur air”. Níl baint ar bith ag na bodhair dá dtagraítear sa Soiscéal le ...

éist le focal

Machnamh laethúil: éist agus abair focal Dé

Bhí an-iontas orthu agus dúirt siad, “Rinne sé gach rud go maith. Cuireann sé ar na bodhair éisteacht agus na balbh a labhairt”. Marcas 7:37 Tá an líne seo ...