Naomh Lea na Róimhe, an bhean óg a thiomnaigh a saol do na boicht

Santa Lea na Róimhe, pátrún na mbaintreach, figiúr atá fós ag labhairt linn inniu trína saol tiomnaithe do Dhia agus do dhaoine eile. Rugadh sa Róimh sa 4ú haois í, bean uasal a bhí inti, tar éis di a fear céile a chailliúint ag aois óg, a rinne rogha misniúil agus neamhghnáthúil.

SANTA

In ainneoin an brúnna sóisialta chun conradh a dhéanamh le pósadh mór le rá, Santa Lea diúltú agus roghnaigh sé ina ionad sin a shaol a choisriú do Dhia agus dóibh siúd is mó i ngátar. Thit sé amach an saol compordach agus luxurious a bhí i gceannas air, chun é féin a thiomnú dó preghiera, carthanacht agus cúnamh do na boicht agus do na heasláin.

In éineacht le mná uaisle Rómhánacha eile, lean sí sampla de Naomh Marcella agus bhunaigh sé pobal manachúil ar an Aventine. Bhí a saol simplí agus bocht, bunaithe ar dhlúthpháirtíocht agus ar thacaíocht fhrithpháirteach. Sheas Santa Lea amach as a chuid umhlaíocht agus dúthracht do dhaoine eile, ag múineadh do dhaoine óga an tábhacht a bhaineann le creideamh agus carthanacht.

leanaí

Saint Lea ón Róimh, sampla de bhua

Mar gheall ar a misean carthanachta agus a tiomantais do na daoine ba laige measadh í a samhail de bhua do bhaintreacha agus dóibh siúd go léir a bhíonn i gcúinsí deacra. Ardaíonn a shaol luach na flaithiúlachta, de comhbhá agus grá do dhaoine eile.

Chaith Leah an chuid eile dá saol sa tseirbhís seo, ag baint leis, agus ag urnaí leanúnach. Naomh Jerome chuir sé síos uirthi mar mhúinteoir foirfeachta, a threoraigh daoine eile i dtreo na beannaitheachta lena sampla seachas le focail.

Fuair ​​sé bás i 384 in Ostia, in aice leis an Róimh, rud a fhágann sampla dúinn den íobairt agus den dúthracht a spreagann go leor daoine sa lá atá inniu ann. Cuimhnítear ar a fhigiúr mar chomhartha de dóchas agus grá, eiseamláir den bheatha Chríostaí atá barántúil agus flaithiúil.

I ré ina raibh an ábharachas agus féiniúlacht cosúil le bheith i réim, is féidir linn breathnú ar Santa Lea sa Róimh mar shampla den chaoi a luíonn an saibhreas fíor i ngrá agus ag roinnt le daoine eile. Tugann a chuimhne cuireadh dúinn machnamh a dhéanamh ar bhrí as cuimse dlúthpháirtíocht agus díograis don leas coiteann, á spreagadh againn a shampla de charthanacht agus de chomhbhá a leanúint.