Soiscéal an 1 Márta, 2023

Soiscéal an 1 Márta, 2021, “an Pápa Proinsias”: Ach n’fheadar, an bhfuil focail Íosa réalaíoch? An féidir i ndáiríre grá a thabhairt mar is breá le Dia é agus a bheith trócaireach mar é? (…) Is léir, i gcomparáid leis an ngrá seo nach bhfuil aon bheart aige, go mbeidh locht i gcónaí ar ár ngrá. Ach nuair a iarrann Íosa orainn a bheith trócaireach cosúil leis an Athair, ní smaoiníonn sé ar an méid! Iarrann sé ar a dheisceabail a bheith ina chomhartha, ina gcainéil, ina bhfinnéithe ar a thrócaire. (An Pápa Proinsias, Lucht Féachana Ginearálta 21 Meán Fómhair 2016)

Ó leabhar an fháidh Daniel Dn 9,4b-10 A Thiarna Dia, mór agus uamhnach, atá dílis don chúnant agus cineálta dóibh siúd a bhfuil grá agat duit agus a choinníonn d’aitheanta, pheacaíomar agus d’oibrigh muid mar dhaoine gránna agus neamhghlan, bhíomar ceannairceach, d’imigh muid uainn. ó d’aitheanta agus ó do dhlíthe! Níor ghéill muid do do sheirbhísigh, na fáithe, a labhair i d’ainm lenár ríthe, lenár bprionsaí, lenár n-aithreacha agus le muintir na talún go léir.

Tá an ceartas oiriúnach duitse, a Thiarna, náire dúinn ar an duine, mar atá fós inniu d’fhir Iúdá, d’áitritheoirí Iarúsailéim agus d’Iosrael go léir, i gcéin agus i gcéin, sna tíortha go léir inar scaip tú iad as na coireanna a rinne siad ina choinne. A Thiarna, náire ar ár n-aghaidh orainn, ar ár ríthe, ar ár bprionsaí, ar ár n-aithreacha, toisc gur pheacaíomar i d’aghaidh; a Thiarna, ár nDia, trócaire agus maithiúnas, toisc gur éirigh muid ina choinne, níor éist muid le guth na A Thiarna, ár nDia, ná níor lean sé na dlíthe sin a thug sé dúinn trína sheirbhísigh, na fáithe.

Soiscéal an 1 Márta, 2021: scríbhneoireacht Naomh Lúcás


Ón Soiscéal de réir Lúcás Lúc 6,36-38 Ag an am sin, dúirt Íosa lena dheisceabail: «Déan trócaire, mar tá do Athair trócaireach. Ná tabhair breithiúnas agus ní thabharfar breith ort; ná cáineadh agus ní cháinfear thú; logh agus maithfear duit. Tabhair agus tabharfar duit é: déanfar beart maith, brúite, líonta agus ag cur thar maoil, a dhoirteadh isteach i do bhroinn, mar gheall ar an mbeart a úsáideann tú, tomhaisfear duit é ar ais.

Earraí gaolmhara