Soiscéal an 16 Márta, 2023 le focail an Phápa Proinsias

Ó leabhar an fháidh Isaìa An bhfuil 49,8: 15-XNUMX Mar seo deir an Tiarna:
“In aimsir na maitheasa d’fhreagair mé thú,
ar lá an tslánaithe chabhraigh mé leat.
Chruthaigh mé thú agus bhunaigh mé thú
mar chúnant de na daoine,
chun an talamh a aiséirí,
chun go ndéanfaidh tú an oidhreacht scriosta a athghabháil,
a rá leis na príosúnaigh: "Téigh amach",
agus dóibh siúd atá sa dorchadas: "Tar amach".
Beidh siad ag innilt feadh na mbóithre go léir,
agus ar gach cnoc gheobhaidh siad féaraigh.
Ní bheidh ocras ná tart orthu
agus ní bhuailfidh teas ná grian iad,
óir an té a dhéanfaidh trócaire orthu, treoróidh sé iad,
cuirfidh sé spriongaí uisce orthu.
Casfaidh mé mo shléibhte ina mbóithre
agus ardófar mo bhealaí.
Anseo, tagann siad seo ó chian,
agus féuch, tagann siad ón tuaisceart agus ón iarthar
agus daoine eile ó réigiún Sinìm ”.


Déanaigí gairdeas, a flaithis,
moilliú, a domhain,
scairt le háthas, a shléibhte,
óir tugann an Tiarna sólás dá mhuintir
agus déan trócaire ar a bhochtáin.
Dúirt Zion, "Thréig an Tiarna mé,"
rinne an Tiarna dearmad orm ».
An ndéanann bean dearmad ar a leanbh,
ionas nach mbogfaidh mac a bhroinn é?
Fiú má dhéanann siad dearmad,
ach ní dhéanfaidh mé dearmad ort go deo.

Soiscéal an lae inniu Dé Céadaoin 17 Márta

Ón Soiscéal de réir Eoin Jn 5,17: 30-XNUMX Ag an am sin, dúirt Íosa leis na Giúdaigh: "Gníomhaíonn m'Athair fiú anois agus gníomhaím freisin". Ar an gcúis seo rinne na Giúdaigh iarracht níos mó fós é a mharú, mar ní amháin gur sháraigh sé an tSabóid, ach ghlaoigh sé Dia ar a Athair, rud a fhágann go raibh sé comhionann le Dia.

Thosaigh Íosa ag labhairt arís agus dúirt sé leo: «Is cinnte go ndeirim leat: ní féidir leis an Mac aon rud a dhéanamh leis féin, ach amháin an rud a fheiceann sé ag déanamh an Athar; an rud a dhéanann sé, déanann an Mac an bealach céanna freisin. Go deimhin, is breá leis an Athair an Mac, taispeánann sé dó gach a ndéanann sé agus taispeánfaidh sé dó saothair níos mó ná iad seo, ionas go mbeidh iontas ort.
De réir mar a ardaíonn an tAthair na mairbh agus a thugann beatha, mar sin freisin tugann an Mac beatha do dhuine ar bith is toil leis. Déanta na fírinne, ní thugann an tAthair breithiúnas ar aon duine, ach thug sé gach breithiúnas ar an Mac, ionas go dtabharfaidh gach duine onóir don Mhac agus iad ag onóir an Athar. An té nach dtugann onóir don Mhac, ní thugann sé onóir don Athair a chuir é.

Go fírinneach, go fírinneach, deirim libh, an té a éisteann le m’fhocal agus a chreideann go bhfuil beatha shíoraí aige agus nach dtéann chun breithiúnais, ach a d’imigh ó bhás go beatha. Go fírinneach, go fírinneach, deirim libh, tá an uair ag teacht - agus seo é - nuair a chloisfidh na mairbh guth Mhic Dé agus iad siúd a chloiseann é beo.

Mar díreach mar a bhíonn beatha ag an Athair ann féin, mar sin dheonaigh sé freisin don Mhac beatha a bheith aige ann féin, agus thug sé an chumhacht dó breithiúnas a thabhairt, toisc gur Mac an duine é. Ná bíodh iontas ort faoi seo: tá an uair ag teacht nuair a chloisfidh gach duine atá sna tuamaí a ghuth agus a thiocfaidh amach, iad siúd a rinne maitheas d’aiséirí na beatha agus iad siúd a rinne olc ar son aiséirí cáineadh.

Ó mise, ní féidir liom tada a dhéanamh. Breithním de réir an méid a chloisim agus tá mo bhreithiúnas ceart, mar ní iarraim mo thoil, ach toil an té a chuir chugam ».


Pápa francesco: Is é Críost iomláine na beatha, agus nuair a thug sé aghaidh ar bhás chuir sé as dó go deo. Is é Cásca Chríost an bua deifnídeach ar an mbás, toisc gur athraigh sé a bhás ina ghníomh uachtarach grá. Fuair ​​sé bás le haghaidh grá! Agus san Eocairist, tá sé ag iarraidh an grá buaiteach Cásca seo a chur in iúl dúinn. Má fhaighimid é le creideamh, is féidir linn freisin grá a thabhairt do Dhia agus do chomharsa, is féidir linn grá mar a thug sé grá dúinn, ag tabhairt ár mbeatha. Ach amháin má fhaighimid taithí ar chumhacht Chríost seo, cumhacht a ghrá, tá muid saor in aisce sinn féin a thabhairt gan eagla.

Earraí gaolmhara