Cad a tharlaíonn do chorp duine a chríochnaíonn suas in ifreann?

Tá a fhios againn go léir go mbeidh ár gcomhlacht aiséirí, b'fhéidir nach mbeidh sé mar seo do gach duine, nó ar a laghad, ní ar an mbealach céanna. Mar sin cuirimid ceist orainn féin: cad a tharlaíonn do chorp duine a chríochnaíonn in ifreann?

Déanfar gach corp a aiséirí ach ar bhealach difriúil

La aiséirí na gcorp tarlóidh sé nuair a bhíonn an Breithiúnas Uilíoch, mar Chríostaithe tá a fhios againn go rachaidh an t-anam isteach arís sa chorp agus tá sé scríofa sna scrioptúr gur mar seo a bheidh sé do chách, a mhíníonn Naomh Pól sa chéad litir chuig na Corantaigh:

“Anois, áfach, d'éirigh Críost ó mhairbh, céadtorthaí na ndaoine a fuair bás. Oir má tháinig bás mar gheall ar dhuine, beidh aiséirí na marbh freisin mar gheall ar dhuine; agus de réir mar a fhaigheann gach duine bás in Ádhamh, mar sin gheobhaidh gach duine beatha i gCríost. Gach, áfach, ina ord: an chéad Críost, a bhfuil na chéad torthaí; ansin, ag a theacht, iad siúd atá Críost; ansin beidh sé deireadh, nuair a bheidh sé ar láimh an ríocht do Dhia an tAthair, tar éis a laghdú go léir Prionsacht agus gach údarás agus cumhacht chun rud ar bith. Go deimhin, caithfidh sé bheith i réim go dtí go mbeidh gach namhaid curtha faoina chosa aige. Is é an namhaid deiridh a scriosfar ná bás”.

An té a roghnaíonn an saol coisricthe i gCríost a chaitheamh, ardóidh sé le maireachtáil go deo in armas an Athar, agus an té a roghnaigh gan an saol a chaitheamh de réir na Scrioptúr Naofa ardóidh sé arís chun an cáineadh a chaitheamh.

Beidh cáilíocht chomhlachtaí na ndaoine a shábháiltear agus na gcorp neamhshábháilte mar an gcéanna, athróidh na ‘cinniúint’:

“Seolfaidh Mac an duine a aingil, a bhaileoidh [...] oibrithe na héagóra go léir agus a chaitheamh isteach san fhoirnéis tine” Mth 13,41: 42-25,41). Focail a bhfuiltear ag súil le cáineadh láidir eile i Soiscéal Mhatha: “Iompaigh díom, a dhaoine mallaithe, isteach sa tine shíoraí! (Mt XNUMX) "

Ach ná déanaimis dearmad gur Dia an ghrá é Dia agus ba mhaith leis go ndéanfaí gach fear a shábháil agus nach gcaillfí aon duine i lasracha ifreann, guímis ar son ár ndeartháireacha agus ár ndeirfiúracha gach lá.

Earraí gaolmhara