Guigh ar son leighis choirp leis an mBíobla

Guigh ar son leighis choirp leis an mBíobla. Is léir ó scrioptúir an tSean-Tiomna agus an Tiomna Nua go bhfuil sé de chumhacht ag Dia ár gcorp a leigheas. Tarlaíonn leigheasanna míorúilte fós inniu! Úsáid na véarsaí Bíobla seo chun Dia a insint duit faoi do phian agus chun do chroí a líonadh le dóchas.

Guigh ar son leighis choirp: véarsaí an Bhíobla

“Leigheas mé, a Thiarna, agus leigheasfar mé; sábháil mé agus sábhálfar mé, toisc gur tusa an té a mholfaidh mé ”. ~ Ieremiah 17:14

“An bhfuil aon duine i measc tú tinn? Lig dóibh seanóirí na heaglaise guí os a gcomhair agus iad a ungadh le hola in ainm an Tiarna. Agus déanfaidh an phaidir a ofrálfar le creideamh an duine tinn go maith; ardóidh an Tiarna é. . Má pheacaigh siad, maithfear iad ”. ~ Séamas 5: 14-15

Dúirt sé, “Má éisteann tú go cúramach leis an Tiarna do Dhia agus má dhéanann tú an rud atá ceart ina shúile, má thugann tú aird ar a chuid orduithe agus má choinníonn tú a fhoraithe uile, ní thabharfaidh mé aon cheann de na galair a thug mé orthu Éigiptigh, toisc gur mise an Tiarna, a leighisíonn thú ”. ~ Eaxodus 15:26

“Déanaigí adhradh don Tiarna do Dhia, agus beidh a bheannacht ar do bhia agus ar do chuid uisce. Tógfaidh mé an tinneas as do mheon… ”Eaxodus 23:25

“Ná bíodh eagla ort, mar tá mé leat; ná bíodh díomá ort, óir is mise do Dhia. Neartóidh mé thú agus cabhróidh mé leat; Tacóidh mé leat le mo cheart cheart ”. ~ Íseáia 41:10

“Cinnte gur ghlac sé ár bpian agus gur fhulaing sé ár bhfulaingt, ach mheasamar go ndearna Dia é a phionósú, é a ghortú agus a ghortú. Ach bhí sé pollta as ár bpeacaí, brúiteadh é as ár n-iniquities; bhí an pionós a thug suaimhneas dúinn ar siúl, agus leigheasadh sinn óna chréacht “. ~ Íseáia 53: 4-5

Íosa le coróin na dtor

“Ach cuirfidh mé ar ais thú agus leigheasfaidh mé do chréacht,” a deir an Tiarna ”~ Ieremiah 30:17

Dírigh d’aird, do chroí, agus do chreideamh ar na véarsaí Bíobla seo agus a fhios agat gur féidir le Dia aon rud a dhéanamh agus go mbraitheann tú go hiomlán ar a thoil cheart. Ní dhéanfaidh sé ach é, a bhuíochas do do chreideamh agus do phaidir, a leigheas. Guigh seo freisin deabhóid d’Íosa lán de ghrásta.

Cneasaigh mé Íosa: Paidir Cneasaithe agus Saoirse an Chorp agus an Spioraid

Earraí gaolmhara