Iarr ar do theaghlach go leor grásta leis an paidir seo do Saint Rita

Breathnaíonn O Dhia, údar na síochána agus caomhnóir grámhar carthanais, ar ár dteaghlach go fabhrach agus go trócaireach. Féach, a Thiarna, cé chomh minic a bhíonn sé i neamhord agus conas a ghluaiseann an tsíocháin uaidh. Déan trócaire orainn. Déan filleadh ar an tsíocháin, toisc nach féidir leat ach é a dheonú.

A Íosa, Rí na síochána, éist linn ar fhiúntais Mhuire is Naofa, banríon na síochána, agus freisin ar fhiúntais do sheirbhíseach dílis, Naomh Rita a shaibhrigh an oiread carthanachta agus binneas go raibh sí mar aingeal na síochána cibé áit a bhfaca sí neamhord. Agus guíonn tusa, a Naomh daor, an grásta seo a fháil ón Tiarna ar son ár muintire agus gach teaghlaigh atá i gcruachás. Amen.

Earraí gaolmhara