Déan machnamh inniu ar an moladh a thugann tú agus a fhaigheann tú

Moladh a thugann tú agus a fhaigheann tú: "Conas is féidir leat a chreidiúint, nuair a ghlacann tú le moladh óna chéile agus nach lorgaíonn tú an moladh a thagann ón aon Dia amháin?" Eoin 5:44 Tá sé gnáth agus sláintiúil go leor do thuismitheoir leanbh a mholadh as an maitheas a dhéanann sé. Is bealach é an t-atreisiú dearfach sláintiúil seo chun an tábhacht a bhaineann le maitheas a dhéanamh agus an rud atá mícheart a sheachaint. Ach ní treoir infallible é moladh an duine ar an rud atá ceart agus mícheart. Déanta na fírinne, nuair nach bhfuil moladh an duine bunaithe ar fhírinne Dé, déanann sé dochar mór.

Tagann an luachan gairid Scrioptúir thuas ó theagasc fada Íosa ar an difríocht idir moladh an duine agus "an moladh nach dtagann ach ó Dhia." Déanann Íosa soiléir gurb é an t-aon rud a bhfuil luach leis ná an moladh a thagann ó Dhia amháin. Déanta na fírinne, ag tús an tSoiscéil seo, deir Íosa go soiléir: “Ní ghlacaim le moladh an duine ...” Cén fáth go bhfuil sé amhlaidh?

Ag dul ar ais go dtí sampla tuismitheora ag moladh linbh as an maitheas a dhéanann sé, nuair is fíor-mholadh é an moladh a thugann sé ar a mhaitheas, ansin tá sé seo i bhfad níos mó ná moladh an duine. Is é moladh Dé é a thugtar trí thuismitheoir. Caithfidh dualgas tuismitheora a bheith ag múineadh ceart ón éagóir de réir thoil Dé.

Meditation Today: Moladh Daonna nó Dhiaga? Moladh a thugann tú agus a fhaigheann tú

Maidir leis an “moladh daonna” a labhraíonn Íosa, is léir gurb é seo moladh duine eile nach bhfuil fírinneacht Dé ann. I bhfocail eile, tá Íosa ag rá má mholann duine ar bith é as rud nár tháinig leis an Athair ar neamh. , a dhiúltódh dó. Mar shampla, dá ndéarfadh duine éigin faoi Íosa, "Sílim go mbeadh sé ina ghobharnóir mór ar ár náisiún mar go bhféadfadh sé éirí amach a threorú i gcoinne na ceannaireachta reatha." Is léir go ndiúltófaí “moladh” den sórt sin.

Is é an bunlíne ná go gcaithfimid moladh a thabhairt dá chéile, ach an ár moladh ní foláir gurb é sin amháin a thagann ó Dhia. Ní mór ár bhfocail a labhairt ach de réir na Fírinne. Ní foláir gurb é an meas atá againn ach an rud atá i láthair an Dia bheo i ndaoine eile. Seachas sin, má mholtar daoine eile ar bhonn luachanna cruinne nó féin-lárnaithe, ní spreagaimid iad ach chun peaca.

Déan machnamh inniu ar an moladh a thugann tú agus a fhaigheann tú. An gceadaíonn tú moladh míthreorach ó dhaoine eile tú a chur amú sa saol? Agus tú ag moladh agus ag moladh duine eile, tá an moladh sin bunaithe ar Fhírinne Dé agus dírithe ar a ghlóir. Ní iarrann sé moladh a thabhairt agus a fháil ach nuair atá sé fréamhaithe i bhFírinne Dé agus nuair a threoraíonn sé gach rud chun a ghlóir.

A Thiarna inmholta, gabhaim buíochas leat agus molaim thú as do mhaitheas foirfe. Gabhaim buíochas leat as an mbealach a ghníomhaíonn tú in aontas foirfe le toil an Athar. Cuidigh liom gan ach do ghuth a chloisteáil sa saol seo agus ráflaí míthreoracha agus mearbhall an domhain a dhiúltú. Go dtreoródh tusa agus mo chuid luachanna agus mo roghanna féin amháin. Íosa Creidim ionat.

Earraí gaolmhara