Maintlín naofa in onóir Naomh Seosamh, deabhóid grásta a bheith aige

Pátrún agus Caomhnóir na dteaghlach Críostaí

AIRGEAD SACRED IN HONOR OF SAINT JOSEPH

Is ómós faoi leith é a íoctar le Naomh Seosamh, onóir a thabhairt dá dhuine agus sinn a chur faoi maintlín a chosanta. Tá sé inmholta na paidreacha seo a aithris ar feadh tríocha lá as a chéile, in onóir an tríocha bliain den saol a bhí beo ag Naomh Seosamh i gcuideachta Íosa Críost. Tá na grásta a fhaightear ó Dhia trí dhul i muinín Naomh Seosamh gan uimhir.

In ainm an Athar agus an Mhic agus an Spioraid Naoimh. Amen.

A Íosa, Iósaef agus Muire, tugaim mo chroí agus m'anam duit.

3 Glóir don SS. Tríonóide.
(buíochas a ghabháil léi as dínit iomlán eisceachtúil a thabhairt do Naomh Seosamh.)

TAIRISCINT:

1. Seo mise, a Grand Patriarch, ag plódú go diabhal os do chomhair. Cuirim an maintlín luachmhar seo i láthair duit agus tugaim cuspóir mo thiomantais dílis ó chroí duit. Gach a mbeidh mé in ann a dhéanamh mar onóir duit, le linn mo shaol, tá rún agam é a dhéanamh, chun an grá a thugaim duit a thaispeáint duit. Cuidigh liom, a Naomh Seosamh! Tabhair cúnamh dom anois agus i mo shaol ar fad, ach thar aon rud eile cuidigh liom in uair mo bháis, mar a thug Íosa agus Muire cúnamh duit, ionas go dtabharfainn onóir duit lá amháin sa tír dhúchais neamhaí don tsíoraíocht go léir. Amen.

2. O Patriarch glórmhar Naomh Seosamh, prostrate os do chomhair, cuirim mo bhronntanais i láthair le deabhóid agus tosaím ag tairiscint an chnuasach luachmhar paidreacha seo duit, mar chuimhne ar na buanna neamhiomlána a mhaisíonn do dhuine naofa. I duit comhlíonadh aisling rúndiamhair Iósaef ársa, a bhí mar fhigiúr ionchasach agatsa: ní amháin, i ndáiríre, chuir an Ghrian diaga timpeall ort lena ghathanna ag taitneamh, ach soilsigh mé do Ghealach mistéireach, a Mháire lena solas milis. Deh!, Patriarch glórmhar, dá ndéanfadh sampla Iacóib, a chuaigh go pearsanta le lúcháir lena mhac grá, a shaoradh os cionn ríchathaoir na hÉigipte, a leanaí a tharraingt ansin freisin, sampla Íosa agus de A Mháire, a thug onóir duit lena meas agus lena muinín go léir, chun mise a tharraingt chomh maith, chun an maintlín luachmhar seo a fhí isteach mar onóir duit? Ó, a Naomh mhóir, déan an Tiarna cuma mhaitheasa orm. Agus ós rud é nár thiomáin an sean-Iósaef na deartháireacha ciontach ar a mhalairt, chuir sé fáilte rompu lán de ghrá, chosain sé iad agus shábháil sé iad ón ocras agus ón mbás, mar sin déanann tusa, a Phatriarch glórmhar, trí d’idirghuí, an Tiarna riamh a bheith ag iarraidh mé féin a thréigean i ngleann na deoraíochta seo. Ina theannta sin, faigh an grásta chun mise a choinneáil i gcónaí i líon do sheirbhísigh díograiseacha, a chónaíonn go síochánta faoi maintlín do phátrúnachta. Is mian liom an phátrúnacht seo a bheith agam do gach lá de mo shaol agus tráth mo anála dheireanaigh. Amen.

PRÍOCHT:

1. Hail, glórmhar Naomh Seosamh, coimeádaí seoda dosháraithe na bhFlaitheas agus athair tuisceanach an té a thacaíonn le gach créatúr. Tar éis Mhuire is Naofa, is tú an naomh is fiúntaí dár ngrá agus tuillte againn as ár n-urram. As na Naoimh go léir, ní raibh de onóir agat ach an Meisias a ardú, a chothú agus a ghlacadh, a theastaigh ón oiread sin Fáithe agus Ríthe a fheiceáil. A Naomh Iósaef, sábháil m’anam agus faigh dom ó thrócaire diaga an grásta a impím go humhal. Agus le haghaidh Souls beannaithe Purgatory faigheann tú faoiseamh mór ina gcuid pianta.

3 Glóir don Athair.

2. A Naomh Iósaef cumhachtach, dearbhaíodh go raibh tú mar phátrún uilíoch ar an Eaglais, agus impím ort i measc na naomh go léir, mar chosantóir an-láidir ar na boicht agus beannaím do chroí míle uair, réidh i gcónaí chun cabhrú le gach cineál riachtanas. Chun tú, a Naomh Iósaef, a bhaintreach, an dílleachta, na daoine tréigthe, na daoine cráite, achomharcann gach cineál; níl aon phian, anacair ná náire ann nár chuidigh tú go trócaireach. Dá bhrí sin, deign chun na modhanna a chuir Dia i do lámha a úsáid i mo fhabhar, ionas go sroichfidh mé an grásta a iarraim ort. Agus tusa, anamacha naofa Purgatory, impigh Naomh Seosamh ar mo shon.

3 Glóir don Athair.

3. Maidir leis na mílte duine a rinne guí os mo chomhair, thug tú sólás agus síocháin, buíochas agus fabhar. Ní bhfaigheann m’anam, brónach agus pianmhar, sosa i lár an anachain trína ndéantar é a leatrom. Tá a fhios agat go léir, a naomh a chara, mo chuid riachtanas go léir, fiú sula nochtfaidh mé iad le paidir. Tá a fhios agat an méid a theastaíonn uaim an grásta a iarraim ort. Bow mé i do láthair agus osna, a stór Naomh Seosamh, faoin meáchan trom atá leatrom orm. Níl aon chroí daonna oscailte dom, ar féidir liom mo phianta a chur ina luí air; agus, fiú dá bhfaighinn comhbhá le hanam carthanachta éigin, ní fhéadfadh sé cabhrú liom fós. Dá bhrí sin casaim chugat agus tá súil agam nach ndiúltóidh tú dom, mar a dúirt agus a d’fhág Naomh Teresa scríofa ina cuimhní cinn: “Is cinnte go ndeonófar aon ghrásta a iarrtar ar Naomh Seosamh”. Ó! Déanaigí Naomh Seosamh, sólás na ndaoine atá i gcruachás, trócaire ar mo phian agus mo trua ar na hanamacha naofa i bPurgóid a bhfuil súil chomh mór sin acu ónár gcuid paidreacha.

3 Glóir don Athair.

4. A Naomh ard, déan trócaire ormsa as an ngéilleadh is foirfe do Dhia.
De réir do shaol naofa atá lán de fhiúntais, deonaigh dom.
Maidir le d’Ainm is gaire, cuidigh liom.
Le haghaidh do chroí féin, cuidigh liom.
Maidir le do dheora naofa, tabhair sólás dom.
Déan trócaire ormsa as do sheacht bpian.
Do sheacht lúcháir, consól mo chroí.
Saor mé ó gach olc coirp agus anama.
Éalaigh uaim as gach contúirt agus mí-ádh.
Cuidigh liom le do chosaint naofa agus impigh orm, i do thrócaire agus i do chumhacht, a bhfuil riachtanach domsa agus thar aon rud eile de na grásta a theastaíonn uaim go háirithe. A anamacha dearfacha Purgatory faigheann tú an saoradh pras óna bpianta.

3 Glóir don Athair.

5. A Naomh Iósaef glórmhar tá na grásta agus na fabhair a fhaigheann tú do na boicht atá i gcruachás mór. Breoite de gach cineál, faoi bhrú, clúmhilleadh, feall, díothacht ó gach sólás daonna, trua go bhfuil arán nó tacaíocht de dhíth orthu, impíonn siad ar do chosaint ríoga agus tugtar iad ina n-iarratais. Deh! ná lig, a Naomh Iósaef, a chara, go gcaithfidh mé a bheith mar an t-aon duine, i measc an oiread sin daoine a bhain tairbhe as, go bhfanfaidh mé gan an grásta a d’iarr mé ort. Taispeáin duit féin cumhachtach agus flaithiúil mé freisin agus gabhaim buíochas leat trí bheannacht a thabhairt duit go deo, Patriarch glórmhar Naomh Seosamh, mo chosantóir mór agus saoirseoir áirithe na n-anamacha naofa i bPurgóid.

3 Glóir don Athair.

6. De réir Athair diaga síoraí, de réir fhiúntais Íosa agus Mhuire, deign dom an grásta a impím a dheonú dom. In ainm Íosa agus Mhuire, bím ag stróiceadh go hómósach i do láithreacht dhiaga agus guím ort go díograiseach glacadh le mo chinneadh daingean buanseasmhacht a dhéanamh i measc na ndaoine a bhfuil cónaí orthu faoi phátrúnacht Naomh Seosamh. Mar sin beannaigh an maintlín luachmhar, a thiomnaím dó inniu mar gheallúint ar mo thiomantas.

3 Glóir don Athair.

Forlíontaí Pious
i gcuimhne ar shaol i bhfolach na. Naomh Seosamh le hÍosa agus Muire

A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht isteach i m’anam agus é a naomhú.
A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht isteach i mo chroí agus carthanas a thabhairt dó.
A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht ar m'eolas agus é a shoilsiú.
A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht i m’uacht agus é a neartú.
A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht ar mo smaointe agus iad a íonghlanadh.
A Naomh Iósaef, guí chun Íosa go dtiocfaidh sé chun mo chuid gaoil agus go rialálfaidh sé iad.
A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht i mo mhianta agus iad a threorú.
A Naomh Iósaef, guí ar Íosa teacht chuig mo chuid oibríochtaí agus iad a bheannú.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó Íosa a ghrá naofa.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó Íosa aithris ar a bhuanna.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó Íosa fíor-humility spiorad.
A Naomh Iósaef, faigh mise ó chroítheacht Íosa.
A Sheosaimh, faigh suaimhneas anama dom ó Íosa.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó Íosa eagla naofa Dé.
A Naomh Iósaef, faigh ó Íosa an fonn foirfeachta.
A Sheosaimh, faigh binneas an charachtair dom ó Íosa.
A Naomh Iósaef, faigh croí íon carthanachta ó Íosa.
A Naomh Iósaef, faigh ó Íosa an grásta chun fulaingt an tsaoil a fhulaingt go foighneach.
A Naomh Iósaef, faigh eagna na bhfírinní síoraí ó Íosa.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó bhuanseasmhacht Íosa agus é ag déanamh maitheasa.
A Sheosaimh, faigh dom ó Íosa an dún ag iompar na gcros.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó Íosa an díorma ó earraí na talún seo.
A Naomh Iósaef, faigh mise ó Íosa chun siúl ar bhealach caol na bhflaitheas.
A Naomh Iósaef, faigh dom ó Íosa a bheith saor ó gach ócáid ​​den pheaca
A Naomh Iósaef, faigh uaim ó Íosa mian naofa ar neamh.
A Naomh Iósaef, faigh dom an buanseasmhacht deiridh ó Íosa
A Sheosaimh, ná cas uaim tú.
A Naomh Iósaef, ná lig do mo chroí riamh grá a thabhairt duit agus mo theanga ag moladh duit
A Naomh Iósaef, mar gheall ar an ngrá a thug tú d’Íosa cuidigh liom grá a thabhairt dó.
A Naomh Iósaef, deign fáilte a chur romham mar do thiomnóir.
Naomh Seosamh, tugaim mé féin duit: glac liom agus cuidigh liom.
A Naomh Iósaef, ná tréig mé ag uair an bháis.
Tugann Íosa, Iósaef agus Muire mo chroí agus m’anam duit.

3 Glóir don Athair

INFHEISTÍOCHTAÍ DO SAN GIUSEPPE

I. Cuimhnigh, a fhir chéile is íon do Mháire, nó mo chosantóir daor Naomh Seosamh, nár chuala duine ar bith riamh do chosaint a agairt agus d’iarr sé do chabhair gan a bheith consoled. Leis an muinín seo casaim chugat agus molaim go láidir thú. A Naomh Seosamh, éist le mo phaidir, glac leis go trua agus deonaigh é. Amen.

II. Smaoinigh Naomh Iósaef, fear céile Mhuire agus athair maighdean Íosa orm, bí ag faire orm. Múin dom a bheith ag obair ar mhaithe le mo shlánú agus na riachtanais phráinneacha atá agam inniu a chur ar iontaoibh d’imní athar. Bain constaicí agus deacrachtaí agus déan cinnte gurb é toradh sona an rud a iarraim ort ná glóir níos mó an Tiarna agus chun leasa m’anama. Agus mar chomhartha de mo bhuíochas is buíoch, geallaim duit do ghlóir a chur in iúl, agus le gach gean beannaím an Tiarna a theastaigh uait chomh cumhachtach ar neamh agus ar talamh.

LITREACHA CHUN SAN GIUSEPPE

A Thiarna déan trocaire

A Thiarna déan trocaire
A Chríost, déan trócaire

Trócaire Chríost
A Thiarna déan trocaire

a Thiarna déan trocaire
A Chríost, éist linn

Críost éist linn
A Chríost, éist linn

Críost éist linn
Athair ar Neamh, Dia

déan trócaire orainn
Slánaitheoir mac an domhain, Dia

déan trócaire orainn
Spiorad Naomh, a Dhia

déan trócaire orainn
Tríonóide Naofa, Dia amháin

déan trócaire orainn

Santa Maria

guí ar ár son
Naomh Seosamh

guí ar ár son
Áirítear sliocht David

guí ar ár son
Solas na Patriarchs

guí ar ár son
Céile Máthair Dé

guí ar ár son
Caomhnóir is íon na Maighdine

guí ar ár son
Tusa a chothaigh Mac Dé

guí ar ár son
Cosantóir dúthrachtach Chríost

guí ar ár son
Ceann an Teaghlaigh Alma

guí ar ár son
O Iósaef is cothroime

guí ar ár son
O Joseph an-chaste

guí ar ár son
O Iósaef an-stuama

guí ar ár son
O Iósaef is géilleadh

guí ar ár son
O Iósaef is dílis

guí ar ár son
Scáthán na foighne

guí ar ár son
Leannán na bochtaineachta

guí ar ár son
Sampla do na hoibrithe

guí ar ár son
Decor saol baile

guí ar ár son
Coimeádaí na Maighdean

guí ar ár son
Tacaíocht do theaghlaigh

guí ar ár son
Compord na fulaingthe

guí ar ár son
Dóchas na mBocht

guí ar ár son
Pátrún an bháis

guí ar ár son
Sceimhle na ndeamhain

guí ar ár son
Cosantóir na hEaglaise Naofa

guí ar ár son

Uan Dé, a thógann peacaí an domhain ar shiúl,
logh dúinn, a Thiarna
Uan Dé, a thógann peacaí an domhain ar shiúl,
éist linn, a Thiarna
Uan Dé, a thógann peacaí an domhain ar shiúl,
déan trócaire orainn

DÚN NA MANTLE SACRED.

De bhrí go bhfuil Naomh Iósaef glórmhar, a chuir Dia ag ceann agus mar chaomhnóir an tslánaithe teaghlaigh, de bheith i mo chaomhnóir anam ó neamh, a iarrann go bhfaighfí é faoi maintlín do phátrúnachta. Ón nóiméad seo ar aghaidh, thogh mé thú mar athair, cosantóir, treoraí, agus cuirim m’anam, mo chorp, a bhfuil agam agus a bhfuilim, mo shaol agus mo bhás faoi do choimeád speisialta. Féach orm mar do mhac; cosain mé ó mo naimhde infheicthe agus dofheicthe go léir; cuidigh liom i ngach riachtanas: cuir consól orm i searbhas an tsaoil, ach go háirithe in uafás an bháis. Labhair focal dom leis an Slánaitheoir sár-thaitneamhach sin, a rinne do Leanbh ar airm, leis an Mhaighdean ghlórmhar sin, arbh í an céile ba ghaire duit. Iarr orm na beannachtaí sin a fheiceann tú atá úsáideach do mo fhíor-mhaitheas, do mo shlánú síoraí, agus déanfaidh mé gach rud chun nach mbeidh mé neamhfhiúntach as do phátrúnacht speisialta. Amen.

Earraí gaolmhara