Paidir ar do shon, a shárshaothar Dé

a preghiera ar do shon, a shárshaothar Dé: Is breá liom an smaoineamh gur chruthaigh Dia, trí obair a lámha treise, mise agus mise uair amháin. Cosúil le pictiúir ealaíontóra a bhfuil cáil dhomhanda air, tá rud éigin uathúil faoin gcéad cheann. Rud ar bith eile tar éis an chéad cheann, is cóipeanna agus athchruinnithe iad.

“Déanfaidh an Tiarna a phleananna do mo shaol: mar is leatsa é grá dílis, O Eternal, maireann sé go deo. Ná tréig mé, obair do lámha “. - Salm 138: 8

Cé chomh deas é sin a bheith ar eolas agat b’fhiú dúinn obair an chéad uair. Chaith Dia an múnla uaidh mar is leor duine againn dó. Is leor muid. Is pictiúr naofa muid, an píosa bunaidh. Agus chruthaigh Dia sinn chun ár gcuspóra uathúil.

Il véarsa cuireann Scrioptúir an lae inniu i gcuimhne dúinn nach dtréigfidh sé go deo sinn, a chruthú álainn, a “shárshaothar - a chuid oibre”. (Eifisigh 2:10) Ní thréigfidh sé an obair a chruthaigh sé.

Sea, oibreoidh sé amach a chuid pleananna dár saol. Níor chruthaigh sé muid ach ansin d’fhág sé sinn. Ó níl, chruthaigh sé sinn féin d’aon ghnó sárshaothar.

Gach rud Ghlaoigh Dia ort, ullmhóidh sé tú dó. Oibreoidh sé ar a phleananna do do shaol. B’fhéidir nach mbraitheann tú réidh, nó go mbraitheann tú go bhfuil na huirlisí nó na scileanna agat chun na rudaí a bhraitheann tú atá Dia ag iarraidh ort a dhéanamh a dhéanamh. Ach má ghlaoigh sé ort é a dhéanamh, b’fhearr duit a chreidiúint gur ullmhaigh sé thú freisin.

Paidir ar do shon, a shárshaothar Dé: déanaimis Dia an tAthair a agairt

Is tusa a shaothar ealaíne, a chruthaigh sé chun críche a dhéanamh maith oibreacha ar son a ríochta. Níor chruthaigh sé tú ar chor ar bith. Cruthaíodh go hálainn tú chun críche, cuspóir uathúil cineálta. Cuirfidh sé i gcrích an méid a thosaigh sé le hobair a lámha féin.

Rest in the gealladh inniu déanfaidh sé gach a raibh beartaithe aige a dhéanamh duitse. Bí ar an eolas gurb é ár nDia dílis é agus "is féidir leat a bheith cinnte go gcuirfidh an té a chuir tús le hobair mhaith i gcrích é go dtí go mbeidh sé críochnaithe faoi dheireadh, an lá a fhillfidh Críost Íosa." (Filipigh 1: 6)

Go raibh maith agat go bhfuil do ghrá chomh pearsanta, gur chruthaigh tú mé agus nach bhfuil ann ach mise. Leagann tú do shúile orm ón tús. Chruthaigh tú cuspóir dom agus geallann tú teacht suas leis na pleananna go léir atá agat do mo shaol. Go raibh maith agat gur Dia dílis tú. Ar fud an Scrioptúir, ó am go ham, léirigh tú do ghrá dílis do do mhuintir. A Thiarna, cuir i gcuimhne dom i chuimhneacháin amhrais nach dtréigfidh tú mé choíche, mar is mise do shaothar uathúil. Is mise mise. Is mise do chruthú. A Thiarna, cuidigh liom gan mé féin a chur i gcomparáid le daoine eile. Chruthaigh tú mé, díreach mar atáim, agus feiceann tú mé mar do shárshaothar.

Cuidigh liom mé féin a fheiceáil mar a fheiceann tú mé, ní mar a fheiceann an domhan mé. Cuir i gcuimhne dom gur thug tú gach rud a theastaíonn uaim chun na pleananna a leag tú romham a dhéanamh. Cuidigh liom cuimhneamh má chuir tú glaoch orm, chuir tú ar mo shon é freisin. Go raibh maith agat as do Bhriathar mar threoir dom, an “lampa ag mo chosa” (Salm 119: 105), agus as an Spiorad Naomh mar mo “Chúntóir” (Eoin 14:26). Lig dúinn muinín a bheith againn go gcríochnóidh tú an méid a thosaigh tú ionainn. Is breá linn tú, a Thiarna, ag moladh duit as do ghrá síoraí dúinn. In ainm Íosa, Amen.

Deir Íosa: ní shéanann mo mháthair aon ghrásta dóibh siúd a deir an phaidir seo

Deir Íosa: ní shéanann mo mháthair aon ghrásta dóibh siúd a deir an phaidir seo

An té a dhéanann aithris ar an séiplíneach seo, gheobhaidh sé grásta speisialta

An té a dhéanann aithris ar an séiplíneach seo, gheobhaidh sé grásta speisialta

Feasta na Trócaire Dé Domhnaigh 11 Aibreán: cad atá le déanamh inniu?

Feasta na Trócaire Dé Domhnaigh 11 Aibreán: cad atá le déanamh inniu?

Boladh na rósaí Bhí mé bacach anois agus mé ag siúl!

Boladh na rósaí Bhí mé bacach anois agus mé ag siúl!

Paidir gan fasach chun do chuid díomá a choinneáil amach

Paidir gan fasach chun do chuid díomá a choinneáil amach

Theip ar fhuil San Gennaro a leachtú: nocht an ceathrú tubaiste domhanda

Theip ar fhuil San Gennaro a leachtú: nocht an ceathrú tubaiste domhanda

Conas agus cén fáth guí a dhéanamh le Naomh Seosamh

Conas agus cén fáth guí a dhéanamh le Naomh Seosamh