Paidir Eoin Pól II don Leanbh Íosa

Eoin Pól II, ar ócáid ​​an Aifreann na Nollag i 2003, aithris paidir in onóir na Leanbh Íosa ag meán oíche.

Ba mhaith linn muid féin a thumadh sna focail seo chun dóchas leighis choirp agus anama a thabhairt, chun aon deacrachtaí, galair agus pianta atá i do shaol a bhriseadh agus a dhíscaoileadh ag an nóiméad seo, is é Dia an té is airde a leigheasann.

"Beidh grásta, trócaire agus síocháin ó Dhia an tAthair agus ó Íosa Críost, Mac an Athar, linn i bhfírinne agus i ngrá" (2 Jn 1,3).

Is é an áit iontach chun an phaidir seo a rá os comhair chliabhán an linbh Íosa is dócha a bunaíodh i d’Eaglais cheana féin. Mar sin féin, is féidir leat an phaidir seo a rá in áiteanna eile ar mian leat:

“O Child, ar mhian leis preas a bheith aige do do chliabhán; O Chruthaitheoir na cruinne, a bhain díot féin de ghlóir diaga; O Slánaitheoir, a thairg do chorp leochaileach mar íobairt ar mhaithe le slánú na daonnachta!

Go léireoidh áilleacht do bhreithe oíche an domhain. Go gcuirfeadh cumhacht do theachtaireacht ghrá an ribe sármhaith den olc i bhfeidhm. D’fhéadfadh go dtabharfadh bronntanas do shaol tuiscint dúinn níos mó agus níos soiléire ar luach shaol gach duine.

Tá an iomarca fola fós le caitheamh ar an talamh! Cuireann an iomarca foréigin agus an iomarca coimhlintí isteach ar chómhaireachtála síochánta na náisiún!

Tagann tú chun síocháin a thabhairt dúinn. Is tú ár suaimhneas! Is tusa amháin atá in ann “daoine íonaithe” a bhaineann leat go deo a dhéanamh dínn, daoine atá “díograiseach don mhaith” (Tit 2,14:XNUMX).

Toisc gur rugadh leanbh dúinn, tugadh leanbh dúinn! Cén rúndiamhair neamh-inathnuaite atá i bhfolach i humhlaíocht an Linbh seo! Ba mhaith linn teagmháil a dhéanamh leis; ba mhaith linn barróg a chur air.

Tugann tusa, a Mháire, a bhíonn ag faire ar do Mhac uilechumhachtach, do shúile dúinn chun machnamh a dhéanamh air le creideamh; tabhair dúinn do chroí chun cloí leis le grá.

Ina shimplíocht, múineann Leanbh na Beithil dúinn fíorbhrí ár mbeatha a athfhionnadh; múineann sé dúinn "saol sollúnta, ceart agus díograiseach a chaitheamh ar an saol seo" (Tit 2,12:XNUMX).

POPE JOHN PAUL II

O Oíche Naofa, ag fanacht le fada, a d’aontaigh Dia agus fear go deo! Athghairm ár ndóchas. Líonann tú dúinn le hiontas ecstatic. Cinntíonn tú dúinn bua an ghrá thar fuath, na beatha thar an mbás.

Chuige seo fanann muid gafa le paidir.

I dtost lonrúil do Nativity, leanann tusa, Emanuele, ag labhairt linn. Agus táimid réidh le héisteacht leat. Amen! "

Le linn paidreacha ceangailimid le Dia, faighimid a bheannacht, faighimid grásta flúirseach Dé, agus faighimid freagraí ar ár n-iarratais.

Earraí gaolmhara