Stop gach a bhfuil á dhéanamh agat agus abair an phaidir chumhachtach seo anois

Moltar an phaidir mhíorúilteach seo a aithris gach lá.

A Thiarna Íosa, Tagaim os do chomhair, mar atáim, tá brón orm as mo pheacaí, déanaim aithreachas as mo pheacaí, maith dom mo thoil.

I d’ainm, maithim do gach duine eile as a bhfuil déanta acu i mo choinne. Déanaim Sátan, biotáillí olc agus a gcuid saothar go léir a thréigean. Tugaim gach duine duit féin, a Thiarna Íosa, glacaim leat mar mo Thiarna Dia agus mar Shlánaitheoir. Cneasaigh mé, athraigh mé, neartaigh mé i gcorp, anam agus spiorad.

Tar, a Thiarna Íosa, clúdaigh mé le d’Fhuil Lómhara agus líon mé le do Spiorad Naomh, tá grá agam duit a Thiarna Íosa, molaim thú a Thiarna Íosa, gabhaim buíochas leat Íosa, leanfaidh mé thú gach lá de mo shaol. Amen.

Máire, mo Mháthair, Banríon na Síochána, de na hAingeal agus na Naoimh go léir, cuidigh liom le do thoil. Amen.

Ár nAthair atá ar neamhIs beannaithe d’ainm, teacht do ríocht, déanfar d’uacht, ar talamh mar atá sí ar neamh. Tabhair dúinn ár n-arán laethúil inniu, agus maith dúinn ár gcuid fiacha mar maithimid ár bhféichiúnaithe freisin, agus ní thréigimid sinn féin chun temptation, ach saor sinn ón olc.

Ave, o Maria, lán de ghrástaa, tá an Tiarna leat. Tá tú beannaithe i measc na mban agus is beannaithe toradh do bhroinn, Íosa. Muire Naofa, Máthair Dé, guigh orainn peacaigh, anois agus ag uair ár mbáis. Amen.

Glóir don Athair agus don Mhac agus don Spiorad Naomh. Mar a bhí i dtosach agus anois agus go deo, agus go deo na ndeor. Amen.

Abair an phaidir seo go dílis is cuma cén chaoi a mbraitheann tú. Nuair a shroicheann tú an pointe nuair a chiallaíonn tú ó chroí gach focal le do chroí go léir, athróidh Íosa do shaol ar fad ar bhealach an-speisialta. Feicfidh tú.

Earraí gaolmhara