ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન વિશે જાણવા જેવી 4 બાબતો (જે કદાચ તમે જાણતા ન હોવ)

એવી કેટલીક બાબતો છે જેના વિશે તમે કદાચ જાણતા ન હોવ ખ્રિસ્તનું પુનરુત્થાન; તે બાઇબલ જ છે જે આપણી સાથે વાત કરે છે અને આપણને આ ઘટના વિશે વધુ કંઈક કહે છે જેણે માનવ ઇતિહાસનો માર્ગ બદલી નાખ્યો હતો.

1. શણની પટ્ટીઓ અને ચહેરાનું કાપડ

In જ્હોન 20: 3-8 એવું કહેવાય છે: “પછી સિમોન પીટર બીજા શિષ્ય સાથે બહાર ગયો અને તેઓ કબર પાસે ગયા. બંને એક સાથે દોડતા હતા; અને બીજો શિષ્ય પીટર કરતાં વધુ ઝડપથી દોડ્યો અને કબર પાસે પ્રથમ આવ્યો; અને નીચે નમીને અંદર જોયું, તેણે ત્યાં શણની પટ્ટીઓ પડેલી જોઈ; પરંતુ તે પ્રવેશ્યો નહિ. અને એ જ રીતે સિમોન પિતર પણ તેની પાછળ આવ્યો અને કબરમાં ગયો. અને તેણે જોયું કે શણની પટ્ટીઓ ત્યાં પડેલી હતી, અને તેના માથા પર પડેલો પડદો શણની પટ્ટીઓ સાથે પડેલો ન હતો, પરંતુ એક અલગ જગ્યાએ લપેટાયેલો હતો. પછી બીજો શિષ્ય, જે કબર પર પ્રથમ આવ્યો હતો, તે પણ અંદર ગયો, અને તેણે જોયું અને વિશ્વાસ કર્યો."

અહીં રસપ્રદ તથ્ય એ છે કે જ્યારે શિષ્યો કબરમાં ગયા, ત્યારે ઈસુ ગયા હતા, પરંતુ શણની પટ્ટીઓ ફોલ્ડ કરવામાં આવી હતી અને ચહેરાના કપડાને વળેલું હતું જાણે કહે છે, “મને હવે આની જરૂર નથી, પણ હું વસ્તુઓ છોડી દઈશ. આડા પડ્યા. અલગ પરંતુ વ્યૂહાત્મક રીતે મૂકવામાં આવે છે. જો ઈસુના શરીરની ચોરી થઈ ગઈ હોત, જેમ કે કેટલાકના દાવા પ્રમાણે, ચોરોએ આવરણો કાઢવા અથવા ચહેરાના કપડાને પાથરવામાં સમય લીધો ન હોત.

પુનરુત્થાન

2. પાંચસો અને વધુ પ્રત્યક્ષદર્શીઓ

In 1 કોરીંથી 15,3-6, પાઉલ લખે છે: “કેમ કે મને જે પ્રાપ્ત થયું હતું તે મેં તમને સૌપ્રથમ પહોંચાડ્યું છે, કે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ખ્રિસ્ત આપણાં પાપો માટે મરણ પામ્યા, કે તેને દફનાવવામાં આવ્યો અને તે શાસ્ત્ર પ્રમાણે ત્રીજા દિવસે સજીવન થયો, અને તે પ્રગટ થયો. કેફાસ, પછી બારને. તે પછી તે એકસાથે પાંચસો કરતાં વધુ ભાઈઓને દેખાયો, જેમાંથી મોટા ભાગના અત્યાર સુધી રહ્યા છે, પરંતુ કેટલાક ઊંઘી ગયા છે." ઈસુ તેમના સાવકા ભાઈ જેમ્સ (1 કોરીંથી 15:7), દસ શિષ્યો (Jn 20,19-23), મેરી મેગ્ડાલીન (Jn 20,11-18), થોમસ (Jn 20,24 -) ને પણ દેખાય છે. 31), ક્લિયોપાસ અને એક શિષ્યને (Lk 24,13-35), ફરીથી શિષ્યોને, પરંતુ આ વખતે બધા અગિયાર (Jn 20,26-31), અને સાત શિષ્યોને ગાલીલના સમુદ્ર પાસે (જ્હોન 21) : 1). જો આ કોર્ટરૂમ જુબાનીનો ભાગ હોત, તો તેને સંપૂર્ણ અને નિર્ણાયક પુરાવા તરીકે ગણવામાં આવશે.

3. પથ્થર ખસી ગયો

ઇસુ અથવા દૂતોએ ઇસુની કબર પરનો પથ્થર હટાવ્યો જેથી તે બહાર જઈ શકે નહીં, પરંતુ અન્ય લોકો પ્રવેશ કરી શકે અને જોઈ શકે કે કબર ખાલી છે, તે જુબાની આપે છે કે તે સજીવન થયા છે. પથ્થર 1-1/2 થી 2 બે ટનનો હતો અને તેને ખસેડવા માટે ઘણા મજબૂત માણસોની જરૂર પડશે.

રોમન રક્ષકો દ્વારા કબરને સીલ કરવામાં આવી હતી અને તેનું રક્ષણ કરવામાં આવ્યું હતું, તેથી શિષ્યો રાત્રે ગુપ્ત રીતે આવ્યા હતા, રોમન રક્ષકોને દબાવી દીધા હતા અને ઈસુના શરીરને લઈ ગયા હતા જેથી અન્ય લોકો પુનરુત્થાનમાં વિશ્વાસ કરે તે હાસ્યાસ્પદ છે. શિષ્યો છુપાઈ ગયા હતા, તેઓ ડરતા હતા કે તેઓ બાજુમાં છે, અને દરવાજો બંધ રાખ્યો, જેમ કે તે કહે છે: “તે દિવસે સાંજે, અઠવાડિયાના પહેલા દિવસે, શિષ્યોના ડરથી જ્યાં દરવાજા બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. યહૂદીઓ, ઈસુ આવ્યા, તે તેમની વચ્ચે અટકી ગયો અને તેમને કહ્યું: "તમારી સાથે શાંતિ રહે" "(જ્હોન 20,19:XNUMX). હવે, જો કબર ખાલી ન હોત, તો પુનરુત્થાનના દાવાઓ એક કલાક માટે પણ જાળવી શક્યા ન હોત, એ જાણીને કે જેરુસલેમના લોકો પોતાને માટે ચકાસવા માટે કબર પર જઈ શક્યા હોત.

4. ઈસુના મૃત્યુએ કબરો ખોલી

તે જ ક્ષણે કે જેમાં ઈસુએ તેમનો આત્મા છોડી દીધો, જેનો અર્થ છે કે તે સ્વેચ્છાએ મૃત્યુ પામ્યા (Mt 27,50), મંદિરનો પડદો ઉપરથી નીચે સુધી ફાટી ગયો (Mt 27,51a). આ હોલી ઓફ હોલીઝ (ઈશ્વરની હાજરીનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે) અને માણસ વચ્ચેના વિભાજનનો અંત દર્શાવે છે, જે ઈસુના ફાટેલા શરીર દ્વારા પરિપૂર્ણ થાય છે (ઈશાયાહ 53), પરંતુ પછી કંઈક ખૂબ જ અલૌકિક બન્યું.

“પૃથ્વી હલી અને ખડકો ફાટી ગયા. કબરો પણ ખોલવામાં આવી હતી. અને ઊંઘી ગયેલા સંતોના ઘણા મૃતદેહો સજીવન થયા, અને કબરોમાંથી બહાર આવીને, તેમના પુનરુત્થાન પછી, તેઓ પવિત્ર શહેરમાં ગયા અને ઘણાને દેખાયા "(Mt 27,51b-53). ઇસુના મૃત્યુએ ભૂતકાળના સંતો અને આજે આપણામાંના સંતોને મૃત્યુ દ્વારા બંધાયેલા અથવા કબરમાંથી પાછા પકડવાની મંજૂરી આપી નથી. આશ્ચર્યની વાત નથી કે "સેન્ચ્યુરીયન અને જેઓ તેની સાથે હતા, ઈસુ પર નજર રાખતા હતા, તેઓએ ધરતીકંપ અને શું થઈ રહ્યું હતું તે જોયું, આશ્ચર્યથી ભરાઈ ગયા અને કહ્યું:" ખરેખર આ ભગવાનનો પુત્ર હતો "" (Mt 27,54, XNUMX)! જો હું પહેલેથી જ ન હોત તો આ મને વિશ્વાસુ બનાવત!"

સંબંધિત લેખો