10 Sen pou fete an fevriye (Videyo priyè pou envoke tout Sen Paradi yo)

Mwa fevriye a chaje ak jou ferye relijye dedye a diferan moun sen yo ak karaktè biblik yo. Chak sen nou pral pale sou yo merite atansyon nou ak respè, paske yo se egzanp lafwa, lanmou ak devosyon.

St Bridget

Sen ak kote yo selebre nan mwa fevriye

Saint Brigid nan Iland li te yon sen irlandè 5yèm syèk, li te ye pou lavi li nan preghiera ak devouman li bay lòt moun. Li te youn nan premye fanm ki te ye kanonize ak kil li gaye nan tout Ewòp sou syèk yo.

La Prezantasyon Jezi nan tanp lan se yon epizòd biblik ki fete 2 fevriye, karant jou apre Nwèl la. Nan okazyon sa a, Yo te mennen Jezi nan tanp lan pa paran li yo, Mari ak Jozèf, yo dwe prezante bay Senyè a. Yo sonje evènman sa a kòm yon temwayaj sou obeyisans bay Bondye.

St Blaise li se yon sen trè popilè, venere sou 3 fevriye. Yo konnen li kòm sen patwon maladi gòj ak doktè yo, e yo di li te geri yon sèl mirak. ti fi toufe pa yon pikan nan pwason. Pou rezon sa a, anpil moun ale nan legliz pou resevwa benediksyon l 'ak touche nan gòj yo.

Jou Valentine a

Saint Josephine Bakhita se te yon Soudan esklav konvèti nan Krisyanis. Li te viv yon lavi nan soufrans ak vyolans, men li te jwenn libète nan lafwa li. Se yon egzanp rezistans ak kouraj pou tout moun ki goumen pou pa yo diyite ak libète.

St Scholastica li te sè nan Sen Benedict nan Norcia, fondatè benediktin lòd la. Li te swiv tou yon lavi nan lapriyè ak Kontanplasyon, epi yo venere kòm la patwon mè ak moun k ap chèche lapè enteryè.

Our Lady of Lourdes li se youn nan aparisyon mariyan ki pi popilè nan istwa Katolik. Vyèj Mari a ta parèt devan youn jenn bèje an 1858 nan vil franse a Lourdes. Aparisyon sa a te asosye ak plizyè gerizon mirak epi kote a te vin tounen yon sant pelerinaj enpòtan pou kwayan ki soti nan tout mond lan.

Jou Valentine a, selebre sou 14 fevriye se ke yo rekonèt kòm la patwon rayisab. Se jou ferye li souvan ki asosye ak renmen amoure, men Jou Valentine a te aktyèlman yon evèk ki te defann lafwa kretyen an e ki te ede kretyen pèsekite pandan Anpi Women an.

San Claudio della Colombiere se yon sen Franciscan 17yèm syèk, li te ye pou devosyon li pou Sakre Kè Jezi. Li te tou yon gwo predikatè ak konseye espirityèl, e li te jwe yon wòl enpòtan nan gaye devosyon pou Sakre Kè a an Frans ak Ewòp.

San Pier Damiani se te yon Mwàn benediktin nan 11yèm syèk la, li te ye pou rechèch li pou sentete ak pou travay refòm li nan Legliz la. Li venere kòm youn nan yo doktè Legliz la e angajman li nan lavi relijye ak disiplin se yon egzanp pou tout kretyen.

Finalman, Katedral Sen Pyè se youn nan kote adore Katolik ki pi enpòtan nan mond lan. Sitiye nan Vatikan an, li se la chèz Pap la ak yon kote ki gen gwo siyifikasyon espirityèl pou fidèl kretyen yo. Chak ane, plizyè milyon moun fè yon pelerinaj nan katedral la pou yo adore San Pietro epi priye pou lafwa ou.