6 janvye èpifani Jezi, Seyè nou an: devosyon ak priyè

Lapriyè pou epifany la

Se poutèt sa, O, Senyè, Papa limyè yo, ki te voye sèl pitit gason nou an, limyè ki fèt nan limyè a, pou eklere fènwa mòtèl yo, banou pou nou vini nan limyè etènèl nan chemen limyè a, konsa nan limyè vivan yo , nou akeyi devan ou, ki moun ki ap viv ak gouvènen pou tout tan tout tan. Amèn

O vivan ak vrè Dye, ki te revele enkarnasyon Pawòl ou a avèk aparans yon etwal epi ki te mennen maj yo adore l 'ak pote l' kado jenere, pa kite zetwal jistis la mete nan syèl la nan nanm nou, e trezò pou ofri ou konsiste nan temwayaj lavi a. Amèn.

Bondye, laglwa ou, O Bondye, eklere kè yo, paske, mache nan nwit la nan mond lan, nou ka finalman rive nan kay ou nan limyè. Amèn.

Ban nou, Papa, eksperyans vivan Senyè Jezi a ki te revele tèt li pou meditasyon an silans maj yo ak adorasyon tout pèp; epi fè tout moun jwenn verite ak sali nan rankontre limyè l avèk li, Senyè nou an ak Bondye nou an. Amèn.

Se pou mistè Sovè mond lan revele bay maj yo anba direksyon etwal la, nou menm tou, manifeste pou nou, O Bondye ki gen tout pouvwa a, epi grandi plis toujou nan lespri nou. Amèn.

PRIYÈ POU Wise Men

O ki pi pafè adoratè nan Kris la ki fenk fèt, Sentespri maj yo, modèl vre nan kouraj kretyen, ki pa gen anyen sezi ou sou vwayaj la jòb ki vrèman difisil ak ki san pèdi tan swiv aspirasyon yo diven nan siy lan nan zetwal la, jwenn pou nou tout favè Bondye a ki nan imitasyon ou gen toujou ale nan Jezi Kris la ak adore l 'ak lafwa k ap viv lè nou antre nan kay li ak toujou ofri l' lò a nan charite, lansan an nan lapriyè, lami a tounen vin jwenn Bondye, epi nou pa janm refize soti nan chemen an nan sentete, ke Jezi te gen te anseye byen avèk pwòp egzanp li, menm anvan menm leson li; ak fè, o Sentespri maj, pou nou ka merite benediksyon chwazi l 'isit la sou latè ak posesyon la nan tout bèl pouvwa etènèl nan men Redanmtè diven an. Se konsa'l ye.

Twa Glory.

NOVENA POU Wise Men

1ye jou

O Sentespri maj lan ki te rete nan kontinyèl tann nan zetwal nan Jakòb ki moun ki te dwe admire nesans la nan Solèy la vre nan jistis, jwenn favè Bondye a viv toujou nan espwa pou yo wè jou a nan verite a, Bliss nan paradi, parèt sou nou.

«Depi, gade, fènwa kouvri tè a, bouya epè anvlope nasyon yo; men Senyè a klere sou ou, glwa li parèt sou ou "(Is. 60,2).

3 Fè lwanj Papa a

2ye jou

O Sentespri Mga, ki moun ki nan aperçu nan premye nan zetwal la mirak abandone peyi ou yo ale nan rechèch nan wa a ki fèk fèt nan jwif yo, jwenn favè Bondye a pou reponn san pèdi tan tankou ou nan tout enspirasyon diven yo.

"Leve je w alantou epi gade: yo tout te rasanble, yo vin jwenn ou" (Is. 60,4).

3 Fè lwanj Papa a

3ye jou

O Sentespri Mga ki pa t 'pè rigoro yo nan sezon yo, deranjman nan vwayaje jwenn Mesi a ki fenk fèt, jwenn favè Bondye a nan pa janm kite nou entimide pa difikilte sa yo nou pral kontre sou chemen an nan Sali.

"Pitit gason ou yo soti lwen, pitit fi ou yo pote nan bra ou" (Is. 60,4).

3 Fè lwanj Papa a

4ye jou

O Sentespri maj lan ki, abandone pa zetwal la nan lavil la nan lavil Jerizalèm, imilite rkre ak nenpòt ki moun ki ta ka ba ou sèten enfòmasyon nan plas la kote objè a nan rechèch ou an te jwenn, jwenn nan men Seyè a favè Bondye a ki nan tout dout, nan tout ensètitid, nou nou avèk imilite fè apèl kont li avèk konfyans.

"Moun yo pral mache nan limyè ou, wa yo nan bèl pouvwa k ap monte ou" (Is. 60,3).

3 Fè lwanj Papa a

5ye jou

O Sentespri Mga ki te san atann konsole pa reaparisyon nan zetwal la, gid ou a, jwenn nan men Seyè a favè Bondye a ke pa rete fidèl a Bondye nan tout tras, lapenn, lapenn, nou merite yo dwe konsole nan lavi sa a ak sove nan letènite.

"Nan je sa a ou pral klere, kè ou ap bat ak dilate" (Is. 60,5).

3 Fè lwanj Papa a

6ye jou

O Sentespri Mwa ki te antre nan fidèlman nan stab la nan lavil Betleyèm, prostrated tèt ou sou tè a nan adorasyon Timoun nan Jezi, menm si antoure pa povrete ak feblès, jwenn nan men Seyè a favè Bondye a toujou reviv lafwa nou lè nou antre nan kay li, nan lòd yo. prezante tèt nou bay Bondye ak respè a akòz grandè Monwa l 'yo.

"Richès lanmè a pral vide sou ou, y ap vini nan byen tout pèp la" (Is. 60,5)

3 Fè lwanj Papa a

7ye jou

O Sentespri Mwa ki pa ofri Jezi Kris la lò, lansan ak lami, ou rekonèt li kòm wa, kòm Bondye ak kòm moun, jwenn nan men Seyè a favè Bondye a pa prezante tèt nou ak men vid devan l ', men pito ke nou ka ofri lò a nan la. charite, lansan nan lapriyè ak lwil penitans lan, pou nou menm tou nou ka diyman adore li.

"Yon foul moun chamo pral anvayi ou, dromedary nan Madian ak Efa, tout pral soti nan Saba pote lò ak lansan ak pwoklame glwar yo nan Seyè a" (Is. 60,6).

3 Fè lwanj Papa a

8ye jou

O Sentespri Mga ki te avèti nan yon rèv pou yo pa retounen nan Ewòd ou imedyatman wete sou yon lòt chemen nan peyi ou, jwenn nan men Seyè a favè Bondye a ki apre ke yo te rekonsilye avè l 'nan sakreman yo apa pou Bondye nou ap viv lwen soti nan nenpòt ki bagay ki ta ka yon okazyon pou nou. nan peche.

"Paske pèp la ak Peyi Wa ki pa pral sèvi ou pral peri ak nasyon yo pral fin masakre" (Is 60,12).

3 Fè lwanj Papa a

9ye jou

O Sentespri Mwa ki atire nan lavil Betleyèm pa bèl la nan zetwal la ou te soti byen lwen gide pa lafwa, se yon senbòl pou tout moun, pou yo chwazi limyè a nan Kris la renonse Miraj yo nan mond lan, entikasyon yo nan plezi yo nan kò a, aldemonium ak sijesyon li yo ak konsa yo ka merite vizyon batèm Bondye a.

"Leve, mete yo sou limyè, paske limyè ou vini, tout bèl pouvwa dam yo klere anwo ou" (Is. 60,1).

3 Fè lwanj Papa a