7 priyè yo bay Santa Brigida yo dwe resite pou 12 ane

Bridget nan Syèd, fèt Birgitta Birgersdotter se te yon relijye Swedish ak mistik, fondatè aLòd Sovè ki pi Sen an. Bonifacio IX te pwoklame li yon sen sou 7 oktòb 1391.

Patwonn nan Syèd soti 1 oktòb 1891 sou demann Pap Leo XIII, sou 1 oktòb 1999. Pap Jan Pòl II te pwoklame ko-patwonn li an Ewòp ansanm ak St Catherine nan Syèn e Saint Teresa Benedicta nan kwa a, mete yo kòt a kòt ak Sen Benedict de Nursia ak Sen Cyril ak Methodius.

Pi popilè yo se sèt priyè yo dedye a li yo ki resite chak jou, pandan 12 ane, san entèripsyon.

Premye lapriyè

O Jezi, mwen swete adrese Papa m priyè sa a nan tèt mwen ansanm ak Lanmou ou te sanktifye li nan Kè ou. Pote l 'soti nan bouch mwen nan kè ou. Amelyore li epi konplete li nan yon fason pafè pou li ka pote Trinite ki apa pou Bondye a tout onè ak lajwa ke ou te ba li lè ou te leve priyè sa a sou tè a; se pou onè a ak kè kontan koule sou Limanite Sakre ou nan glorifikasyon nan blesi ki pi douloure ou ak nan san ki pi presye ki koule soti nan yo.

Premye lapriyè: sikonsizyon Jezi

Papa ki p'ap janm fini an, atravè men ki pi pwòp Mari ak Kè diven Jezi a, mwen ofri w premye blesi yo, premye doulè yo ak premye san li te koule nan ekspyasyon pou tout jèn yo, kòm pwoteksyon kont premye peche mòtèl la, nan patikilye nan fanmi mwen.

Pater, Ave, Glory

Dezyèm Lapriyè: soufrans Jezi nan Jaden Oliv la

Papa etènèl, nan men Immaculate men Mari ak kè diven an nan Jezi, mwen ofri ou soufrans yo terib nan kè a nan Jezi te santi sou mòn Oliv la ak chak gout nan swe l 'nan san, nan reparasyon pou tout peche yo nan kè m' ak de tout moun, kòm pwoteksyon kont peche sa yo ak pou gaye lanmou anvè Bondye ak vwazen.

Pater, Ave, Glory

Twazyèm lapriyè: bat Jezi sou kolòn nan

Papa etènèl, nan men Immaculate men Mari ak nan kè diven an nan Jezi, mwen ofri w dè milye yo anpil nan kou, doulè yo terib ak san an koute chè nan Jezi koule pandan kout fwèt yo, nan expiation pou peche m 'nan kò a ak sa yo ki nan tout moun, kòm pwoteksyon kont peche sa yo ak pou pwoteje inosan, espesyalman nan mitan fanmi m 'yo.

Pater, Ave, Glory

Katriyèm lapriyè: kouwònasyon an ak pikan sou tèt Jezi

Papa etènèl, nan men Immaculate Mari ak nan kè diven an nan Jezi, mwen ofri ou blesi yo ak san presye a vide nan tèt la nan Jezi lè li te kouwone ak pikan, nan expiation pou peche m 'nan lespri a ak sa yo ki nan tout moun, kòm pwoteksyon kont peche sa yo ak pou gaye nan Peyi Wa ki nan Bondye sou latè.

Pater, Ave, Glory

Senkyèm Lapriyè: Montan Jezi sou mòn Kalvè a chaje anba gwo bwa kwa a

Papa etènèl, nan men Immaculate Mari ak nan kè diven Jezi a, mwen ofri ou soufrans yo soufri pa Jezi sou Via del Calvario a, an patikilye lapès la Sentespri a ak san an koute chè ki te soti nan li, nan expiation pou peche m 'yo. nan rebelyon kont kwa a ak tout moun, nan bougonnen yo kont desen apa pou ou, ak nan tout lòt peche yo nan lang lan, kòm pwoteksyon kont peche sa yo ak pou yon renmen natif natal pou Sen. Lakwa.

Pater, Ave, Glory

Sizyèm lapriyè: Krisifiksyon Jezi a

Papa ki p'ap janm fini an, grasa men immacule Mari ak Kè diven Jezi a, mwen ofri w Pitit diven ou a kloure epi leve sou kwa a, Blesi yo ak San presye men ak pye l yo vide pou nou, povrete ekstrèm li. ak obeyisans pafè li. Mwen ofri nou tou tout touman terib nan Tèt li ak nanm li, lanmò Presye li ak renouvèlman san vyolans li nan tout mès Sen yo selebre sou tè a, pou reparasyon pou tout ofans ki te fèt nan ve evanjelik yo ak règ yo. nan lòd relijye; nan ekspyasyon pou tout peche m yo ak peche ki sou latè, pou moun ki malad ak k ap mouri, pou prèt ak laik, pou entansyon Papa Sen an konsènan renouvèlman fanmi kretyen yo, pou inite lafwa, pou peyi nou an, pou inite pèp yo nan Kris la ak nan Legliz li a, ak pou Dyaspora a.

Pater, Ave, Glory

Setyèm Lapriyè: blesi nan Bò Sakre Jezi a

Papa Etènèl, daye aksepte San ak dlo ki koule nan blesi Kè Jezi a pou bezwen Legliz Sen an epi pou ekspyasyon pou peche tout moun. Nou mande w pou w gen konpasyon ak mizèrikòd pou tout moun. San Kris la, dènye kontni presye nan Kè Sakre Kris la, lave m anba peche tout peche m yo epi pirifye tout frè anba tout koupab. Dlo sou kote Kris la, pirifye m anba doulè tout peche m yo epi etenn flanm pigatwa pou mwen ak pou tout nanm pòv mò yo. Amèn.

Pater, Ave, Gloria, Repos ki p'ap janm fini an, Zanj Bondye, Sen Michèl Akanj la

Atik ki gen rapò