Bondye ede nou reponn difikilte adolesan yo


Youn nan defi ki pi enpòtan ak konplèks, yon vid ke sèlman Jezi, ansanm ak fanmi yo, ka ranpli. Adolesans se yon faz delika nan lavi, nan ki timoun yo fè eksperyans chanjman ormon, yon anpil nan emosyon konfli ak yon chanjman nan relasyon sosyal. Malèz sikolojik yo nan ki jèn moun tonbe yo toujou ap grandi.
Jèn yo gen yon tan difisil fè fas ak enkyetid ak enkyetid, an reyalite jodi a nou gen tandans kache malèz la ap grandi.
 Ekspresyon yo nan malèz adolesan ka diferan, an relasyon ak karakteristik pèsonalite ak diferan kontèks sosyal, lekòl ak fanmi. Nan lopital la, sa ki kontinyèlman ogmante yo se entène lopital pou tantativ swisid. La
ekspè pale de yon ijans sikyatrik, nan pre-adolesans ak adolesans. Anpil nan jèn moun sa yo devlope lide komèt swisid, yo vle fini li.

Pami maladi sa yo nou gen depresyon, moun bipolè, sa yo ki nan konduit, men tou Covid-19 ak blokaj yo kreye yon anpil nan estrès, akòz izòlman fòse. Nou bezwen rkree yon kominote ki fèt ak reyèl, an sante, konkrè relasyon imen, ki mache ansanm nan direksyon pou yon orizon komen, nan direksyon pou yon kè kontan ki pa tankou lè li pa pataje. Kòm Pap Francis di: nou dwe fè fas a sa ki lakòz sa ki mal depi nan konmansman an ak detwi endiferans. Gen yon bezwen pou retounen nan Kris la, nan lafwa nan li ak nan travay mizerikòd ak redanmsyon li pou lavi chak moun. An reyalite, san Senyè a, tout efò yo anven, e se li sèlman ki kapab geri blesi yo toutbonvre
kè nou. Si jèn moun pa ka jwenn repons yo nan fè fas a sa ki mal, li se travay la nan granmoun, edikatè ak
kominote yo ofri solisyon satisfezan ak pwopozisyon ki envite yon vwayaj pataje. Nou dwe dekouvri vrè lanmou pou pwochen nou ak pou lavi, menm lanmou Senyè a ban nou pou nou ka sèvi ak li pi byen pou nou fè travay li epi temwen vini wayòm li an nan peyi sa a.