Bondye ede simonte yon fobi oswa lòt laperèz

Dio ede simonte yon sèl fobi oswa lòt laperèz. Ann chèche konnen ki sa yo ye ak ki jan yo simonte yo avèk èd nan Dio. Manman tout fobi la la'agorafobi, ki se krentif pou espas ouvè. Nan nwayo a se krentif pou atak panik. Avèk sansasyon kòporèl (tankou yon batman kè, swe, tranbleman, pikotman men ak pye, kè plen, ak plis ankò) ak panik mantal (tankou pè pou yo ale fou, pèdi kontwòl, oswa mouri), atak panik lakòz entans, krent pè egi. Atak panik ki te mennen nan yon fobi.

Bondye ede simonte yon fobi oswa lòt laperèz: kalite fobi

Fobi sosyal li enplike pè nan anbarasman oswa imilyasyon nan sitiyasyon kote ou ka remake oswa egzamine. Komen fobi sosyal yo se krentif pou foul moun, yo te pè devèse manje pandan y ap manje an piblik, ak nan kou, yo te pè pale an piblik. Ou ta ka panse, ak tout moun pè pou yon diskou. Wi, twa sou kat moun gen enkyetid sou pale an piblik, ekspè yo di, men li vin yon fobi pou yon ti pousantaj.

Agorafobi se manman tout fobi, mwen di. Li se krentif pou atak panik. Moun ki gen fobi sa a pè pou yo soti an piblik, kidonk yo pa achte, manje deyò, epi sèvi ak transpò piblik, nan non yon kèk, sof si yo gen yon "moun ki an sekirite" avèk yo. Moun sa a konfyans se tipikman yon mari oswa madanm oswa paran. Pafwa yon moun ki gen agorafobi pa pral kite kay yo, chanm yo, oswa kabann yo

Ki sa Bib la sijere pou geri

Ki sa Bib la sijere pou geri. Paske ou pa te resevwa yon lespri ki fè ou tounen yon esklav pou pè ankò, men ou te resevwa Lespri pitit pitit. Epi nan men l 'nou rele byen fò: "Aba, papa". Women 8:15, Pa gen okenn tantasyon ki depase ou ki pa komen nan moun. Bondye fidèl e li p’ap kite ou vin tante depase kapasite ou, men avèk tantasyon l’ap ba ou tou wout pou ou ka andire li. 1 Korentyen 10:13

Lapriyè se repons lan nan apot Pòl libète soti nan enkyetid. "Pa enkyete w pou anyen, men nan tout bagay, fè Bondye konnen demann ou yo nan lapriyè ak nan lapriyè ak di Bondye mèsi." 4: 6-7 ,. Lè ou reponn a pwoblèm ou an ak lapriyè rekonesan, lapè ranplase enkyetid, menm pè a nan atak panik. Kòm lapriyè vin abitid ou, ou pral fè eksperyans lapè de tan zan tan. Lè rekonesans vin yon abitid, dout la disparèt. Sonje sa: Bondye pwomèt pa kite anyen twòp pote rive ou.

Kòm mwen te di, sa ou panse vin sa ou santi ou ak fè. Simonte yon fobi oswa nenpòt ki kalite laperèz ak enkyetid, kòmanse ak konesans nan Dio ak panse a nan panse l 'yo. Ou pral jwenn panse l 'nan la Bib la.

Èske mwen ka priye pou ou?

Seyè, nou fè lwanj ou ak renmen ou. Nou remèsye ou pou benediksyon ou yo. Nou konnen ou pa vle nou pè. Nan Pawòl ou, ou di "pa pè" dè santèn de fwa. Men, pafwa nou ap trese pa enkyetid. Ede nou. Nou konnen ou se konfyans. Nou chwazi mete konfyans ou nan tout bagay. Amèn.