Jou Valentine a toupre, tankou lapriyè pou moun nou renmen yo

Jou Valentine a ap vini epi panse w ap sou moun ou renmen an. Anpil moun panse achte byen materyèl ki fè plezi, men ki kantite byen yon novena ki dedye a lavi moun ki nan kè w la ka fè? Jodi a nou pral pale ak nou de novena a St Dwywen, Sen patwon an nan rayisab.

Novena pou moun ou renmen an

Kòm jou Valentine a ap apwoche rapid, ki sa ou gen nan tèt ou pou patnè ou a? Ki kado ou gen nan tèt ou? Ki sipriz sa yo ou deja prepare? Pandan w ap reflechi sou tout bagay sa yo, èske w panse pou w pran tan pou w priye pou li (oswa pou li)? Nan mitan tout eksitasyon sa a, lapriyè an tèt lis la kòm yo se pi presye a. Lè w di yon lapriyè pou moun ou renmen yo, montre kijan ou pote anpil nan kè w epi w ofri yo bay Senyè nou an pou l beni yo ak pwoteje yo jan zanj ak sen yo temwaye lanmou w.

Sa a se yon novena pou St Dwywen ki se patwon an nan renmen. Fèt li a, sou 5 janvye, selebre nan Wales. Lapriyè nevèn sa a ta dwe di pandan nèf jou youn apre lòt:

Sentespri Dwynwen

“O Sen Dwynwen beni, ou menm ki te konnen doulè ak lapè, divizyon ak rekonsilyasyon. Ou te pwomèt pou ede rayisab yo ak veye sou moun ki gen kè yo te kase.

Depi w te resevwa twa volonte nan men yon zanj, lapriyè pou li resevwa twa benediksyon pou jwenn dezi kè m...

(Mansyone bezwen ou isit la ...)

oswa si sa a se pa volonte Bondye, yon gerizon rapid nan doulè mwen an.

Mwen mande w gidans ak asistans pou m ka jwenn lanmou ak bon moun nan bon moman e nan bon fason ak yon lafwa san limit nan bonte ak sajès Bondye san limit.

Sa a mwen mande nan non Jezikri, Seyè nou an. Amèn.

Sen Dwynwen, priye pou nou.

Sen Dwynwen, priye pou nou.

Sen Dwynwen, priye pou nou.

Papa nou ...

Ave Maria ...

Gloria dwe..."

Yon pawòl popilè di "si Bondye te kapab fè nou tounen vin jwenn tèt li, li ka retabli nenpòt relasyon avèk nou". Piske nou kenbe moun nou renmen yo nan kè nou, nou ta dwe toujou lapriyè pou yo san rete.

Atik ki gen rapò