Lapriyè Padre Pio pou Kè Sakre Jezi a

St Pio nan Pietrelcina yo rekonèt li paske li se yon gwo mistik Katolik, paske li pote stigmat Kris yo e, sitou, paske li se yon moun ki gen gwo lapriyè.

Padre Pio chak jou resite yon lapriyè ki konpoze de Santa Margherita d'Alacoque lapriyè - toujou vivan - pou entansyon yo nan moun ki apwoche l '.

Jezi konfese Sen Margaret ke pasyone yo nan Kè Sakre l 'ta toujou dwe konsole nan afliksyon yo e ke li ta beni exploit yo.

Priyè pou Sakre Kè Jezi ke Padre Pio resite

I. Oswa Jezi mwen, ou te di: "Se vre wi mwen di ou, mande epi yo pral ba ou, chache epi ou pral jwenn, frape epi li pral louvri pou ou". Isit la, mwen rele, chache epi mande pou favè a [insert entansyon ou.]

(Priye): Papa nou ... Bondye sove ou Mari ... Fè lwanj Papa a ... Sakre Kè Jezi, mwen mete tout konfyans mwen nan ou.

II O Jezi mwen, ou te di: "Se vre wi mwen di ou, si ou mande Papa a pou yon bagay nan non mwen, li pral ba ou li." Gade, nan non ou, mwen mande Papa a favè [mete entansyon ou an.]

(Priye): Papa nou ... Bonjou Mari ... Glwa ... Sakre Kè Jezi, mwen mete tout konfyans mwen nan Ou.

III. Oswa Jezi mwen, ou te di: "Anverite mwen di ou ke syèl la ak latè a ap pase, men pawòl mwen yo pap pase". Ankouraje pa mo enfayib ou, mwen kounye a mande pou favè a [insert entansyon ou.]

(Priye): Papa nou ... Bonjou Mari ... Glwa ... Sakre Kè Jezi, mwen mete tout konfyans mwen nan Ou.

O Sakre Kè Jezi, pou ki moun li enposib pou nou pa gen konpasyon pou moun ki aflije yo, gen pitye pou nou, pechè mizerab yo, epi ban nou favè nou mande nou an, pou Kè Tris ak Imakile Mari a, Manman sansib ou ak nou.

(Priye): Bonjou ... Sen Jozèf, papa adoptif Jezi, priye pou nou.

Ou ka priye lapriyè sa a nan Sakre Kè Jezi chak jou!

Sakre Kè Jezi, mwen mete konfyans ou nan Ou!

Atik ki gen rapò