Levanjil 10 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A
Nan liv Gènesi a
Jen 2,4b-9.15-17

Nan jou Seyè a, Bondye a, te fè latè ak syèl la, pa t 'gen touf bwa ​​sou latè. Pa t' gen zèb pouse nan jaden paske Seyè a, Bondye a, pa t 'fè lapli tonbe sou latè, pa t' gen moun pou travay tè a. yon dlo pisin koule soti nan tè a ak irige tout tè a.
Lè sa a, Seyè a, Bondye fè moun ak pousyè tè soti nan tè a, li soufle yon souf nan twou nen l 'ak moun vin tounen yon ke yo te vivan. Lè sa a, Seyè a, Bondye a, plante yon jaden yon kote yo rele Edenn, sou bò solèy leve. Se la li mete nonm li te fè a. Seyè a, Bondye a, te fè tout kalite pyebwa fè je yo plezi, yo te bon pou yo manje pouse nan tè a. Pyebwa ki bay lavi a nan mitan jaden an ak pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak sa ki mal la.
Seyè a, Bondye a, pran nonm lan, li mete l 'nan jaden Edenn lan pou l' travay li, pou l 'kenbe l'. Seyè a, Bondye a, te bay lòm lòd sa a: "Ou ka manje nan tout pyebwa ki nan jaden an, men nan pyebwa ki fè moun konnen sa ki byen ak sa ki mal la ou pa dwe manje, paske, jou ou manje l la, ou pral mouri. ".

LEVANJIL JOU
Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 7,14-23

Nan moman sa a, Jezi, yon fwa ankò rele foul moun yo, di yo: «Koute mwen tout epi konprann byen! Pa gen anyen deyò nan nonm ki, antre nan l ', ka fè l' move. Men, se bagay ki soti nan lèzòm ki fè li pa pwòp ».
Lè li antre nan yon kay, lwen foul moun yo, disip li yo poze l kesyon sou parabòl la. Li di yo: -Eske nou pa kapab konprann? Èske ou pa konprann ke tout bagay ki antre nan moun soti an deyò pa ka fè l 'move, paske li pa antre nan kè l', men nan vant li epi li ale nan egou a? ». Konsa, li te fè tout manje pi.
Apre sa, li te di: «Sa ki soti nan moun se sa ki fè moun pa pwòp. An reyalite, ki soti nan kè, se sa ki soti nan kè lèzòm, move entansyon soti: malpwòpte, vòl, touye moun, adiltè, Evaris, mechanste, twonpe, debri, jalouzi, kalomnye, fyète, foli.
Tout move bagay sa yo soti anndan epi yo fè moun pa pwòp ”.

MO PAPA SEN
"Tantasyon, ki kote li soti? Ki jan li fonksyone nan nou? Apot la di nou ke li pa soti nan Bondye, men nan pasyon nou yo, nan feblès enteryè nou yo, nan blesi peche orijinal la kite nan nou: soti nan la tantasyon yo soti nan pasyon sa yo. Li kirye, tantasyon gen twa karakteristik: li grandi, enfekte ak jistifye tèt li. Li ap grandi: li kòmanse ak yon lè kalm, epi li ap grandi ... Men, si yon moun pa sispann li, li okipe tout bagay ”. (Santa Marta 18 fevriye 2014)

Atik ki gen rapò