Levanjil 14 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A Premye Lekti Soti nan liv Levitik Lev 13,1: 2.45-46-XNUMX Seyè a pale ak Moyiz ak Arawon, li di: "Si yon moun gen yon timè, yon pustul oswa yon tach blan sou po kò li ki fè nou sispèk yon move maladi sou lèp, moun sa a ap dirije pa prèt Arawon an oswa youn nan prèt yo, pitit gason l yo. Moun ki gen lèp ki afekte nan blesi pral mete rad chire ak tèt dekouvri; vwal jiska lèv anwo a, li pral rele byen fò: "Move! Enpur! ". Li pral sal toutotan sa ki mal la dire nan li; li pa pwòp, l'ap rete pou kont li, l'ap rete andeyò kan an ». Dezyèm lekti Soti nan premye lèt Sen Pòl apot bay Korentyen yo 1Kor 10,31 - 11,1 Frè m 'yo, kit ou manje, kit ou bwè, kit ou fè nenpòt lòt bagay, fè tout bagay pou tout bèl pouvwa Bondye. Pa fè kòz eskandal ni pou jwif yo, ni pou moun Lagrès yo, ni pou legliz la. Bondye; menm jan mwen eseye fè tout moun plezi nan tout bagay, san mwen pa chèche pwòp enterè pa mwen, men enterè anpil moun, pou yo ka rive delivre. Vin imite m ', menm jan mwen menm mwen nan Kris la.

LEVANJIL JOU Soti nan Levanjil la selon Mak Mk 1,40-45 Nan moman sa a, yon moun ki gen lèp vin jwenn Jezi, ki te sipliye l sou jenou l ', li di: "Si ou vle, ou ka pirifye mwen!". Li pran pitye pou li, li lonje men l ', li manyen l', li di l ': "Mwen vle li, dwe pirifye!" Menm lè a, move maladi po a te disparèt sou li, yo te pirifye li. Epi, avèti l gravman, li kouri dèyè l touswit epi li di l: «Fè atansyon pou w pa di pèsonn anyen; olye ale, montre tèt ou bay prèt la epi ofri pou pirifye ou sa Moyiz te preskri, kòm yon temwayaj pou yo ». Men, li ale, li kòmanse anonse ak divilge reyalite a, tèlman bagay ke Jezi pa t 'kapab antre an piblik nan yon vil ankò, men li te rete deyò, nan kote dezè; Yo soti toupatou vin jwenn li. MO PAPA SEN "Anpil fwa mwen panse ke li se, mwen pa di enposib, men trè difisil fè bon san yo pa sal men ou. Epi Jezi te sal. Pwoksimite. Lè sa a, li ale pi lwen. Li di l 'konsa:' Al jwenn prèt yo, fè sa ou dwe fè lè yon moun ki gen maladi lalèp geri. ' Ki sa ki te eskli nan lavi sosyal, Jezi gen ladan: gen ladan nan Legliz la, gen ladan nan sosyete a ... 'Ale, pou tout bagay ka jan yo ta dwe'. Jezi pa janm marginalize nenpòt moun, tout tan. Li marginalize tèt li, genyen ladan yo marginalisés yo, genyen ladan yo nou menm, moun k'ap fè peche, marginalisés, ak lavi l '". (Santa Marta 26 jen 2015)

Atik ki gen rapò