Levanjil 18 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU Soti nan liv Detewonòm lan: Dt 30,15-20 Moyiz pale ak pèp la, li di: «Gade, jodi a mwen mete devan ou lavi ak bon, lanmò ak mal. Jòdi a, mwen mande nou pou nou renmen Seyè a, Bondye nou an, pou nou mache nan chemen li yo, pou nou fè tou sa li mande nou fè, lalwa li yo ak tout regleman li yo pou nou ka viv ak anpil pitit, pou Seyè a, Bondye nou an, beni peyi kote nou ye a. sou antre nan pran posesyon li. Men, si kè ou vire tounen, epi si ou pa koute epi kite tèt ou pote ale nan prostrate tèt ou devan lòt bondye yo ak sèvi yo, jodi a mwen deklare ou ke ou pral sètènman peri, ke ou pa pral gen lavi ki long nan peyi a Ou pral antre pou ou pran posesyon li, janbe lòt bò larivyè Jouden an. Jodi a mwen pran syèl la ak latè a pou temwen kont ou: mwen mete lavi ak lanmò, benediksyon ak madichon devan ou. Se poutèt sa, chwazi lavi, pou ou menm ak pitit pitit ou yo ka viv, renmen Senyè a, Bondye ou la, obeyi vwa li epi kenbe tèt ou ini ak li, paske li se lavi ou ak lonjevite ou, pou ou ka viv nan peyi Senyè a. li sèmante l'ap bay zansèt nou yo, Abraram, Izarak ak Jakòb ».

MEN BOSN NOUVÈL JEZIKRI a Daprè Levanjil la dapre Lik 9,22: 25-XNUMX. Nan epòk sa a, Jezi di disip li yo: «Pitit lòm nan dwe soufri anpil, ansyen yo, chèf prèt yo ak dirèktè lalwa yo dwe rejte yo. ak resisite. twazyèm jou a ".
Lè sa a, pou tout moun, li te di: «Si yon moun vle vin dèyè m, li dwe refize tèt li, pran kwa l chak jou epi swiv mwen. Nenpòt moun ki vle sove lavi yo ap pèdi li, men moun ki pèdi lavi yo poutèt mwen ap sove li. Vreman vre, ki avantaj yon nonm ki genyen lemonn antye men ki pèdi oswa ki kraze tèt li? '

PAWOL PAPA Sentespri a Nou pa ka panse a lavi kretyen an deyò chemen sa a. Toujou gen chemen sa a ke li te fè an premye: chemen imilite, chemen imilyasyon tou, pou detwi tèt li, epi resisite. Men, sa a se yon fason a. Style kretyen an san yon kwa se pa kretyen, e si kwa a se yon kwa san Jezi, li pa kretyen. Ak style sa a pral delivre nou, ban nou kè kontan ak fè nou fè pitit, paske chemen sa a nan refize tèt li se bay lavi, li se kont chemen an nan egoyis, pou yo te tache ak tout machandiz sèlman pou mwen. Chemen sa a ouvè pou lòt moun, paske chemen Jezi te fè, nan aniilasyon, chemen sa a te bay lavi. (Santa marta, 6 mas 2014)

Atik ki gen rapò