Levanjil 19 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU Soti nan liv pwofèt Ezayi a se 58,1-9a
Men sa Senyè a di: «Rele byen fò, pa okipe yo; leve vwa ou tankou yon kòn, deklare peche yo bay pèp mwen an, kay Jakòb yo fè peche yo. Yo chache m 'chak jou, yo anvi konnen fason mwen, tankou yon pèp ki pratike jistis epi ki pa abandone dwa Bondye yo; yo mande m 'pou jijman jis yo, yo anvi fermeture Bondye a: "Poukisa vit, si ou pa wè li, mortifye nou, si ou pa konnen li?". Gade, nan jou jèn ou a ou pran swen biznis ou, anmède tout travayè ou yo. Gade, ou ap fè jèn ant kont ak kont ak frape ak pwen inik. Pa fè jèn menm jan ou fè jodi a, pou fè bri ou tande pi wo a. Èske se tankou sa a vit mwen anvi, jou a nonm mortify tèt li? Pou pliye tèt ou tankou yon pye wozo, pou ou sèvi ak rad sak ak sann pou kabann, petèt sa ou ta rele jèn ak yon jou fè Seyè a plezi? Èske se pa pito jèn mwen vle a: dekole chenn enjis yo, retire chenn jouk bèf yo, voye oprime yo lib e kraze chak jouk? Èske li pa konsiste nan pataje pen ak moun ki grangou yo, nan pote pòv yo, ki san kay nan kay la, nan abiye yon moun ou wè toutouni, san yo pa neglije fanmi ou? Lè sa a, limyè ou ap monte tankou dimanch maten byen bonè, blesi ou pral byento geri. Jistis ou ap mache devan ou, tout bèl pouvwa Seyè a ap swiv ou. Lè sa a, ou pral envoke ak Seyè a pral reponn ou, ou pral sipliye pou èd epi li pral di: "Men mwen!" ».

LEVANJIL JOU Soti nan Levanjil la selon Matye Mt 9,14: 15-XNUMX
Lè sa a, disip Jan yo pwoche bò kote Jezi, yo di li: Nou menm ak farizyen yo, nou fè jèn anpil fwa, pandan disip ou yo pa fè jèn.
Jezi di yo: Eske moun ki marye yo ka nan lapenn pandan msye marye a la avèk yo? Men, lè lè a va rive pou l 'marye ak yo, y'a fè jèn.

MO PAPA SEN
Sa a wete kapasite nan konprann revelasyon Bondye a, yo konprann kè Bondye a, yo konprann delivre Bondye a - kle nan konesans - nou ka di se yon bliye grav. Grate delivrans la bliye; se fèmen nan Bondye bliye ak pitye Bondye a bliye.Pou yo se Bondye ki te fè lalwa Moyiz la. Epi se pa Bondye revelasyon an. Bondye revelasyon an se Bondye ki te kòmanse mache avèk nou depi Abraram rive Jezikri, Bondye ki mache ak pèp li a. Men, lè ou pèdi relasyon sere sa a ak Seyè a, ou tonbe nan mantalite sa a mat ki kwè nan otosifizans nan delivre ak pwogrè nan lalwa Moyiz la. (Santa marta, 19 oktòb 2017)

Atik ki gen rapò