Levanjil jounen an 28 fevriye 2021

Levanjil jounen an 28 fevriye 2021: transfigurasyon Kris la montre nou pèspektiv kretyen soufrans lan. Soufrans se pa sadomasochism: li se yon pasaj nesesè men pasajè. Pwen arive kote yo rele nou an klere tankou figi Kris transfigire a: nan li se delivre, beatitid, limyè, lanmou Bondye san limit. Ki montre glwa li nan fason sa a, Jezi asire nou ke kwa a, eprèv yo, difikilte yo nan ki nou ap lite gen solisyon yo ak simonte yo nan Pak.

Se poutèt sa, nan karèm sa a, nou menm tou nou moute sou mòn lan ak Jezi! Men nan ki fason? Avèk lapriyè. Nou moute sou mòn lan ak lapriyè: lapriyè an silans, lapriyè nan kè a, lapriyè toujou ap chache Seyè a. Nou rete pou kèk moman nan meditasyon, yon ti kras chak jou, nou ranje kontanple enteryè a sou figi l ', li kite limyè l' anvayi nou ak gaye nan lavi nou. (Pap Francis, Angelus 17 Mas, 2019)

Levanjil Jodi a

Premye Lekti Soti nan liv Jenèz la Gen 22,1-2.9.10-13.15-18 Nan jou sa yo, Bondye te mete Abraram anba eprèv, li di l ': "Abraram!" Li reponn: "Men mwen!" Li te kontinye: «Pran pitit gason ou lan, sèl pitit gason ou renmen an, Izarak, ale nan teritwa Moria a epi ofri l 'tankou yon ofrann boule nèt sou yon mòn ke mwen pral montre w». Konsa, yo te rive kote Bondye te endike yo a; isit la Abraram bati lotèl la, li mete bwa a. Abraram lonje men l ', li pran kouto a pou l' touye pitit gason l 'lan. Men, zanj Seyè a rele l 'soti nan syèl la, li di l' konsa: -Abraram, Abraram! Li reponn: "Men mwen!" Zanj lan di li: Pa lonje men ou sou ti gason an, pa fè l 'anyen. Koulye a, mwen konnen ke ou gen krentif pou Bondye epi ou pa refize m 'pitit gason ou, sèl pitit ou a ».


Abraram leve je l ', li wè yon belye mouton ki mele ak kòn li yo nan yon ti touf bwa. Abraram al chache belye mouton an, li ofri l 'bay Seyè a tankou yon ofrann boule nèt pou Bondye. Zanj Seyè a rele Abraram nan syèl la pou yon dezyèm fwa, li di: "Mwen fè sèman sou tèt mwen, Orakòl Seyè a: paske ou te fè sa epi ou pa te epaye pitit gason ou lan, sèl pitit ou a, mwen pral benyen ou ak benediksyon. epi bay anpil pitit pitit ou yo anpil, tankou zetwal yo nan syèl la ak tankou sab ki sou rivaj lanmè a; Pitit pitit ou yo pral sezi lavil lènmi yo. Tout nasyon ki sou latè pral jwenn benediksyon nan pitit pitit ou yo, paske ou te koute vwa mwen.

Levanjil jounen an 28 fevriye 2021

Dezyèm lekti Soti nan lèt Sen Pòl apot la bay Women yo Rm 8,31b-34 Frè m 'yo, si Bondye pou nou, ki moun ki pral kont nou? Li menm ki pa t 'sove pwòp Pitit li, men ki te renmèt li pou nou tout, eske li p'ap ban nou tout bagay ansanm avè l'? Ki moun ki pral pote plent kont moun Bondye chwazi yo? Se Bondye ki jistifye! Ki moun ki pral kondane? Kris Jezi mouri, tout bon li leve, li kanpe sou bò dwat Bondye epi lapriyè pou nou!


Soti nan Levanjil la selon Mak Mk 9,2: 10-XNUMX Lè sa a, Jezi te pran Pyè, Jak ak Jan avèk li Li mennen yo sou yon mòn byen wo pou kont yo. Li te transfigire devan yo ak rad li te vin klere byen bèl, trè blan: pa gen okenn machin pou lave sou latè te kapab fè yo tèlman blan. Epi, Eli te parèt devan yo avèk Moyiz epi yo te pale ak Jezi. Pyè te di Jezi: «Mèt, li bon pou nou isit la. nou fè twa ti joupa, youn pou ou, youn pou Moyiz ak youn pou Eli ». Li pa t 'konnen ki sa yo di, paske yo te pè. Yon nwaj vini, li kouvri yo ak lonbraj li yo ak yon vwa soti nan nwaj la: "Sa a se Pitit mwen renmen anpil la: koute l '!" Epi toudenkou, gade toutotou yo, yo pa wè okenn moun ankò, eksepte Jezi pou kont li, avèk yo. Antan yo t'ap desann mòn lan, li pase yo lòd pou yo pa di pesonn sa yo te wè jouk lè Moun Bondye voye nan lachè a va leve soti vivan nan lanmò. Apre sa, yo kenbe l 'nan mitan tèt yo, mande sa sa vle di leve soti vivan nan lanmò.

Atik ki gen rapò