Levanjil 3 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A
Soti nan lèt la bay jwif yo
Eb 12,4 - 7,11-15

Frè m 'yo, nou poko reziste jouk nan pwen san nan batay kont peche a epi nou deja bliye egzòtasyon ki te adrese nou tankou timoun yo:
«Pitit mwen, pa meprize koreksyon Senyè a
epi pa pèdi kouraj lè ou pran pa li;
paske Senyè a disipline moun li renmen an
Li frape nenpòt moun li rekonèt tankou yon pitit gason. "

Se pou koreksyon ou ke ou soufri! Bondye trete ou tankou timoun; e ki pitit gason papa a pa korije? Natirèlman, nan moman sa a, chak koreksyon pa sanble yon kòz kè kontan, men nan tristès; apre, sepandan, li pote yon fwi nan lapè ak jistis bay moun ki te resevwa fòmasyon atravè li.

Se poutèt sa, ranfòse men bwete ou ak jenou fèb epi mache dwat ak pye ou, se konsa ke pye a ki bwete pa gen yo dwe enfim, men pito yo geri.

Chèche lapè ak tout moun ak sanktifikasyon, san ki pèsonn pap janm wè Senyè a; rete vijilan pou pèsonn pa anpeche tèt li favè Bondye a.Pa grandi ni grandi nan mitan nou okenn rasin pwazon, ki lakòz domaj ak anpil moun ki enfekte.

LEVANJIL JOU
Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 6,1-6

Nan moman sa a, Jezi te vin nan peyi l e disip li yo te suiv li.

Lè Samdi rive, li te kòmanse anseye nan sinagòg la. Epi anpil moun ki t ap koute yo te sezi e yo te di: «Ki kote bagay sa yo soti? E ki sajès yo ba li a? Ak bèl bagay yo tankou sa yo fè pa men l '? Se pa bòs chapant lan, pitit gason Mari, frè Jak, Jozèf, Jida ak Simon an? Ak sè ou yo, yo pa isit la avèk nou? ». Epi se te yon kòz eskandal pou yo.

Men, Jezi di yo: "Yon pwofèt pa meprize eksepte nan peyi l ', nan mitan fanmi l' ak nan kay li." Se la li pa t 'kapab fè okenn mirak, men li te sèlman mete men l' sou kèk moun malad epi geri yo. Epi li te sezi wè enkredilite yo.

Jezi te mache nan tout ti bouk yo, li t'ap moutre moun yo anpil bagay.

MO PAPA SEN
Selon abitan Nazarèt yo, Bondye twò gwo pou li bese pou pale nan yon senp nonm konsa! (...) Bondye pa konfòme li avèk prejije. Nou dwe fè jefò pou ouvri kè nou ak lespri nou, pou nou akeyi reyalite diven ki vin rankontre nou an. Li se yon kesyon ki gen lafwa: mank lafwa se yon obstak nan favè Bondye a. Anpil batize ap viv tankou si Kris la pa t egziste: jès yo ak siy lafwa yo repete, men yo pa koresponn ak yon aderans reyèl nan moun nan Jezi ak levanjil li a. (Angelus nan 8 Jiyè 2018)

Atik ki gen rapò