Levanjil 4 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A
Soti nan lèt la bay jwif yo
Eb 12,18: 19.21-24-XNUMX

Frè m 'yo, nou pa t' pwoche bò anyen ki byen mèb, ni nan yon dife k'ap boule, ni nan fènwa, nan fènwa, ni nan tanpèt, ni nan eksplozyon twonpèt yo, ni nan son pawòl yo, pandan ke moun ki te tande l 't'ap mande Bondye pou yo pa pale ak yo ankò. Espektak la te aktyèlman tèlman tèt chaje ke Moyiz te di, "Mwen pè e mwen tranble."

Men, ou pwoche bò mòn Siyon an, vil Bondye vivan an, lavil Jerizalèm ki nan syèl la ak dè milye zanj, rasanbleman fèt la ak asanble premye pitit gason yo ki gen non yo ekri nan syèl la, Bondye ki jije tout moun ak lespri moun ki mache dwat yo. vin pafè, pou Jezi, medyatè nouvo alyans lan, ak san pirifye a, ki pi elokan pase sa Abèl la.

LEVANJIL JOU
Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 6,7-13

Lè sa a, Jezi rele douz disip li yo, li kòmanse voye yo de pa de, li ba yo pouvwa sou move lespri yo. Li pase yo lòd pou yo pa pran anyen esepte yon baton pou vwayaj la: pa gen pen, pa gen sak, pa gen lajan nan senti yo. men mete sapat e pa mete de tunik.

Epi li di yo: «Nenpòt kote ou antre nan yon kay, rete la jiskaske ou kite la. Si yon kote yo pa akeyi ou epi yo koute ou, ale, epi souke pousyè ki anba pye ou kòm yon temwayaj pou yo. "

Apre sa, yo pati, yo pwoklame ke pèp la ta konvèti, chase anpil move lespri, wen anpil malad ak lwil oliv ak geri yo.

MO PAPA SEN
Disip misyonè a anvan tout bagay gen pwòp sant referans li, ki se moun nan Jezi. Kont lan endike sa a lè l sèvi avèk yon seri de vèb ki gen li kòm sijè yo - "li te rele nan tèt li", "li te kòmanse voye yo" , "li te ba yo pouvwa», "li te bay lòd», "li te di yo» - se konsa ke ale ak travay Douz yo parèt tankou gaye soti nan yon sant, repetition nan prezans ak travay Jezi nan aksyon misyonè yo. Sa montre kouman Apot yo pa gen anyen pou yo anonse, ni kapasite pa yo pou yo demontre, men yo pale epi aji tankou "voye", tankou mesaje Jezi. (Angelus nan 15 Jiyè 2018)

Atik ki gen rapò