Levanjil 5 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A
Soti nan lèt la bay jwif yo
Heb 13,1-8

Frè m yo, lanmou frè m yo rete fèm. Pa bliye Ospitalite; kèk, pratike li, san yo pa konnen li te akeyi zanj Bondye yo. Sonje prizonye yo, tankou si ou te prizonye parèy yo, ak moun ki ap maltrete, paske ou menm tou ou gen yon kò. Maryaj se pou tout moun respekte ak kabann maryaj la san tach. Founisè ak adiltè pral jije pa Bondye.

Konduit ou san avari; Se pou ou satisfè ak sa ou genyen, paske Bondye li menm te di: "Mwen pap kite ou e mwen pap abandone ou". Se konsa, nou ka konfyans di:
«Granmèt la se èd mwen, mwen pap pè.
Kisa moun ka fè mwen? ».

Sonje lidè ou yo ki te pale pawòl Bondye a ba ou. Pandan w ap byen reflechi sou rezilta final lavi yo, imite lafwa yo.
Jezikri se menm yè ak jodi a e pou tout tan!

LEVANJIL JOU
Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 6,14-29

Nan epòk sa a, wa Ewòd te tande pale de Jezi, paske non l te vin pi popilè. Li te di: "Jan Batis leve soti vivan nan lanmò e pou rezon sa a li gen pouvwa pou fè bèl bagay". Lòt moun, nan lòt men an, te di: "Se Eli." Gen lòt ki te di: "Li se yon pwofèt, tankou youn nan pwofèt yo." Men, Ewòd tande sa, li di: Jan Batis te koupe tèt li, li leve soti vivan nan lanmò.

Vrèmanvre, Ewòd te voye arete Jan pou mete l nan prizon poutèt Ewodyad, madanm Filip, frè li, paske li te marye ak li. Anfèt, Jan di Ewòd: "Li pa legal pou ou kenbe madanm frè ou la avèk ou."
Se poutèt sa Ewodyad te rayi l ', li te vle touye l', men li pa t 'kapab, paske Ewòd te pè Jan, paske li te konnen l' se yon nonm ki jis e ki sen, li t'ap veye sou li. tande l 'li te trè perplexed, kanmenm li koute volontèman.

Sepandan, jou a favorab rive, lè Ewòd, pou anivèsè nesans li, te fè yon fèt pou pi wo otorite yo nan tribinal li, ofisye yo nan lame a ak notab yo nan peyi Galile. Lè pitit fi Ewodyad la antre, li danse, li kontan ak Ewòd ak moun yo. Lè sa a, wa a di tifi a: Mande m 'sa ou vle, m'a ba ou li. Apre sa, li te fè sèman ba li plizyè fwa: «Kèlkeswa sa ou mande m ', mwen pral ba ou li, menm si li te mwatye nan wayòm mwen an». Li soti, li di manman l ': "Kisa mwen ta dwe mande?" Li reponn: "Tèt Jan Batis." Epi touswit, li kouri al jwenn wa a, li fè demann lan, li di: "Mwen vle ou ban mwen kounye a, sou yon plato, tèt Jan Batis la." Wa a, vin trè tris, paske nan sèman an ak dine yo pa t 'vle refize l'.

Menm lè a, wa a voye yon gad epi li bay lòd pou yo mennen tèt Jan ba li. Gad la ale, koupe tèt li nan prizon, li pran tèt li sou yon plato, li bay ti fi a epi ti fi a bay manman li. Lè disip Jan yo vin konn sa, yo vini, yo pran kò l ', yo mete l' nan yon kavo.

MO PAPA SEN
Jan konsakre tout tèt li bay Bondye ak mesaje l ', Jezi.Men, nan fen a, ki sa ki te pase? Li te mouri pou kòz verite a lè li te denonse adiltè wa Ewòd ak Ewodyad. Konbyen moun ki peye anpil pou angajman verite a! Konbyen moun ki jis ki prefere ale kont kouran, pou yo pa refize vwa konsyans, vwa verite! Moun dwat, ki pa pè ale kont grenn jaden an! (Angelus nan 23 jen, 2013

Atik ki gen rapò