Levanjil 6 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A
Soti nan lèt la bay jwif yo
Eb 13,15: 17.20-21-XNUMX

Frè m yo, pa mwayen Jezi, nou toujou ofri Bondye yon sakrifis louwanj, sètadi fwi bouch ki konfese non l.

Pa bliye byenfè ak kominyon machandiz yo, paske Senyè a kontan ak sakrifis sa yo.

Obeyi lidè ou yo epi soumèt devan yo, paske yo veye sou ou e yo dwe rann kont, pou yo ka fè sa ak kè kontan epi yo pa plenyen. Sa a pa ta nan okenn benefis pou ou.

Se pou Bondye lapè a, ki te fè gwo bèje mouton yo tounen soti vivan nan lanmò, grasa san yon alyans etènèl, Jezi, Seyè nou an, fè ou pafè nan tout byen, pou ou ka fè volonte li, k ap travay nan Ou menm, sa fè l 'plezi gremesi Jezikri, pou moun tout lwanj pou tout tan. Amèn.

LEVANJIL JOU
Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 6,30-34

Nan moman sa a, apot yo te rasanble bò kote Jezi e yo te rapòte l tout sa yo te fè ak sa yo te anseye yo. Epi li di yo: Vini non, pou kont nou, nan yon dezè. Repoze nou yon ti tan. Anfèt, te gen anpil moun ki te ale e ki pa menm gen tan manje.

Apre sa, yo moute nan kannòt la, yo pati pou kont yo. Men, anpil moun te wè yo ale, yo te konprann. Nan tout lavil yo, yo kouri la a pye.

Lè li soti nan kannòt la, li wè yon gwo foul moun, li te gen pitye pou yo, paske yo te tankou mouton ki pa gen okenn gadò, epi li te kòmanse anseye yo anpil bagay.

MO PAPA SEN
Gade Jezi se pa yon gade net oswa, pi mal, frèt ak detache, paske Jezi toujou gade ak je yo nan kè an. Ak kè l 'se konsa sansib ak plen ak konpasyon, ke li konnen ki jan yo atrab menm bezwen yo ki pi kache nan moun. Anplis de sa, konpasyon li pa senpleman endike yon reyaksyon emosyonèl nan fè fas a yon sitiyasyon nan malèz nan moun yo, men li se pi plis: li se atitid la ak predispozisyon Bondye a nan direksyon pou moun ak istwa li. Jezi parèt tankou reyalizasyon enkyetid Bondye ak enkyetid li pou pèp li a. (Angelus nan 22 Jiyè 2018)

Atik ki gen rapò