Levanjil 7 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A
Premye Lekti

Soti nan liv Jòb la
Jòb 7,1-4.6-7

Jòb pran lapawòl, li di: -Eske lèzòm pa fè travay di sou latè? Eske jou yo pa tankou yon moun ki travay? Kòm esklav la soupi pou lonbraj la ak kòm mèsenè a ap tann salè li, se konsa mwen te gen mwa nan ilizyon ak nwit nan pwoblèm yo te asiyen nan mwen. Si mwen kouche mwen di: "Kilè mwen pral leve?". Lannwit lan ap vin long e mwen fatige ak lanse ak vire jouk dimanch maten byen bonè. Jou mwen pase pi vit pase yon navèt yo, yo disparèt san yo pa yon tras nan espwa. Sonje ke yon souf se lavi mwen: je mwen p'ap janm wè bon an ankò ».

Dezyèm lekti

Soti nan premye lèt Apot Pòl Korent lan
1Kor 9,16-19.22-23

Frè m yo, anonse Levanjil la se pa yon vante pou mwen, paske se yon nesesite ki enpoze sou mwen: malè pou mwen si mwen pa anonse Levanjil la! Si mwen fè l 'sou pwòp inisyativ mwen, mwen gen dwa a rekonpans lan; men si mwen pa fè li sou pwòp inisyativ mwen, li se yon travay ki te reskonsab m '. Se konsa, sa ki rekonpans mwen an? Sa a nan anonse Levanjil la lib san yo pa itilize dwa a konfere sou mwen pa Levanjil la. An reyalite, malgre mwen libere de tout moun, mwen te fè tèt mwen sèvitè tout moun pou mwen te jwenn pi gwo kantite. Mwen te fè tèt mwen fèb pou fèb la, pou mwen jwenn fèb la; Mwen te fè tout bagay pou tout moun, pou konsève pou yon moun nan nenpòt pri. Men, mwen fè tout bagay pou Levanjil la, pou m vin patisipe ladan l tou.

LEVANJIL JOU
Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 1,29-39

Lè sa a, Jezi kite sinagòg la, li ale imedyatman lakay Simon ak Andre, ansanm ak Jak ak Jan. Bèlmè Simone te nan kabann nan ak yon lafyèv epi yo imedyatman te di l 'sou li. Li pwoche, li fè l 'kanpe pran men l'; lafyèv la kite l ', li sèvi yo. Lè aswè rive, apre solèy fin kouche, yo mennen l 'bay tout malad ak tout moun ki te gen posesyon. Tout lavil la te sanble devan pòt la. Li te geri anpil moun ki t ap soufri ak divès maladi e li te chase anpil move lespri; men li pa t 'pèmèt move lespri yo pale, paske yo te konnen l'. Nan denmen maten, li leve byen bonè, lè li fè nwa, li soti, li ale nan yon dezè, li lapriyè. Men, Simon ak moun ki te avè l 'yo mache sou wout li. Yo jwenn li, yo di l ': "Tout moun ap chèche ou!" Li di yo: “Ann al yon lòt kote, nan bouk vwazen yo, pou m ka preche la tou; pou sa an reyalite mwen vini! ». Li mache nan tout peyi Galile a, li t'ap mache bay mesaj la nan sinagòg yo, li t'ap chase move lespri yo.

MO PAPA SEN
Foul moun yo, ki make pa soufrans fizik ak mizè espirityèl, konstitye, se konsa pale, "anviwònman an vital" nan ki misyon Jezi a te fè soti, te fè leve nan mo ak jès ki geri ak konsole. Jezi pa t 'vini pote delivre nan yon laboratwa; li pa preche nan laboratwa, detache ak moun yo: li nan mitan foul la! Pami moun yo! Panse ke pi fò nan lavi piblik Jezi te pase nan lari a, nan mitan pèp la, pou preche Levanjil la, pou geri blesi fizik ak espirityèl. (Angelus nan 4 fevriye 2018)

Atik ki gen rapò