Levanjil 8 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A

Nan liv Gènesi a
Jan 1,1-19
 
Nan konmansman, Bondye kreye syèl la ak latè a. Tè a te gen fòm ak dezè ak fènwa kouvri gwo twou san fon an ak Lespri Bondye a plane sou dlo yo.
 
Bondye di: "Se pou limyè fèt!" Epi limyè a te ye. Bondye te wè limyè a te bon e Bondye te separe limyè a ak fènwa a. Bondye rele limyè a jou, pandan ke li rele fènwa a lannwit. Epi li te aswè ak maten: premye jou.
 
Bondye di, "Se pou gen yon vout nan mitan dlo yo separe dlo yo soti nan dlo yo." Bondye te fè vout la epi li te separe dlo ki anba vout la ak dlo ki anwo vout la. Se konsa, li te rive. Bondye rele vout la syèl. Yon lannwit pase, yon maten rive dezyèm jou a.
 
Bondye di, "Se pou dlo ki anba syèl la sanble nan yon sèl kote epi kite sèk parèt." Se konsa, li te rive. Bondye rele tè sèk la, pandan ke li rele mas dlo a lanmè. Bondye te wè li te bon. Bondye te di, "Se pou tè a pwodui jèrm, remèd fèy ki pwodui grenn ak pyebwa k'ap donnen sou latè ak grenn yo, chak dapre kalite pa yo." Se konsa, li te rive. Latè te pouse pouse, zèb ki bay grenn pou chak kalite ak pyebwa ki bay fwi ak grenn pou yo chak. Bondye te wè li te bon. Epi li te aswè ak maten: twazyèm jou a.
 
Bondye te di: “Se pou gen sous limyè nan vout syèl la, pou separe lajounen ak lannwit; se pou yo siy pou fèt, jou ak ane e se pou yo sous limyè nan vout syèl la pou klere tè a ”. Se konsa, li te rive. Epi Bondye te fè de gwo sous limyè yo: pi gwo sous limyè pou dirije jounen an ak pi piti sous limyè pou dirije lannwit lan, ak zetwal yo. Bondye mete yo nan vout syèl la pou klere tè a ak pou dirije lajounen ak lannwit epi pou separe limyè ak fènwa. Bondye te wè li te bon. Epi li te aswè ak maten: katriyèm jou a.

LEVANJIL JOU

Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 6,53-56
 
Nan moman sa a, Jezi ak disip li yo, apre yo te fin fè travèse a nan peyi, rive nan Gennèsareth ak ateri.
 
Mwen desann nan kannòt la, moun yo imedyatman rekonèt li epi, kouri soti nan tout rejyon sa a, yo te kòmanse pote malad la sou kabann, tout kote yo tande ke li te.
 
Epi kèlkeswa kote li rive, nan tout ti bouk oswa nan vil yo oswa nan pwovens yo, yo mete malad yo sou plas yo epi yo sipliye l pou l kapab touche omwen kwen rad li; ak moun ki manyen l 'yo te sove.

Resite lapriyè Lendi a

KOMANTE PAPA FRANCIS

“Bondye ap travay, kontinye ap travay, epi nou ka mande tèt nou ki jan nou ta dwe reponn a kreyasyon sa a Bondye, ki te fèt nan renmen, paske li travay pou renmen. Nan 'premye kreyasyon an' nou dwe reponn ak responsablite ke Seyè a ban nou: 'Latè a se pou ou, pote l' pi devan; soumèt li; fè li grandi '. Pou nou menm tou, gen responsablite pou fè Latè grandi, pou fè Kreyasyon grandi, pou veye li epi fè li grandi selon lwa li yo. Nou se chèf kreyasyon, nou pa mèt ”. (Santa Marta 9 fevriye 2015)

Atik ki gen rapò