Levanjil 9 fevriye 2021 avèk kòmantè Pap Francis

LEKTI JOU A

Nan liv Gènesi a
Jan 1,20 - 2,4a
 
Bondye te di, "Se pou dlo a nan bèt vivan ak zwazo vole sou tè a, devan vout la nan syèl la." Bondye kreye gwo monstr lanmè yo ak tout bèt vivan ki flèch ak plonje nan dlo yo, selon kalite yo, ak tout zwazo zèl yo, selon kalite yo. Bondye te wè li te bon. Bondye beni yo: “Fè pitit, fè anpil anpil pitit, epi plen dlo lanmè yo. zwazo yo miltipliye sou tè a ». Yon lannwit pase, yon maten rive. Se senkyèm jou a.
 
Bondye te di, "Se pou tè a pwodwi bèt vivan selon kalite yo: bèf, reptil ak bèt nan bwa, selon kalite yo." Se konsa, li te rive. Bondye te fè bèt nan bwa, selon kalite yo, bèt, selon kalite yo, ak tout reptil yo nan tè a, selon kalite yo. Bondye te wè li te bon.
 
Bondye te di: "Se pou nou fè moun nan imaj nou an, dapre resanblans nou an: ou ap viv sou pwason nan lanmè a ak zwazo nan syèl la, sou bèt, sou tout bèt nan bwa ak sou tout reptil ki rale sou tè a."
 
Epi Bondye kreye lòm pòtre ak li;
nan pòtre Bondye, li kreye l ':
li kreye yo gason ak fi.
 
Bondye beni yo e Bondye di yo:
"Fè pitit ak anpil anpil pitit,
ranpli tè a epi soumèt li,
domine sou pwason lanmè ak zwazo nan syèl la
ak sou tout moun vivan ki trennen sou tè a ».
 
Bondye te di, "Gade, mwen ba ou tout zèb ki pwodui grenn ki sou tout tè a, ak tout pyebwa ki bay fwi ki pwodui grenn: yo pral manje ou. Pou tout bèt nan bwa, pou tout zwazo nan syèl la ak tout èt ki rale sou tè a ak kote gen souf lavi a, mwen bay chak zèb vèt kòm manje ». Se konsa, li te rive. Bondye te wè sa li te fè, epi li te trè bon. Epi li te aswè ak maten: sizyèm jou.
 
Konsa, syèl la, latè a ansanm ak tout lame yo te fini. Sou setyèm jou a, Bondye te fin fè travay li te fè a, li sispann travay nan travay li te fè setyèm jou a. Bondye beni setyèm jou a, li mete l 'apa pou li, paske se nan li li te sispann tout travay li te fè lè l' te kreye.
 
Sa yo se orijin yo nan syèl la ak latè lè yo te kreye.

LEVANJIL JOU

Soti nan Levanjil la selon Mak
Mk 7,1-13
 
Lè sa a, farizyen yo ak kèk dirèktè lalwa ki te soti Jerizalèm te sanble bò kote Jezi.
Lè li wè kèk nan disip li yo te manje ak men ki pa pwòp, sa vle di, men yo pa lave - an reyalite, farizyen yo ak tout jwif yo pa manje sof si yo te lave men yo byen, selon tradisyon ansyen yo epi, retounen nan mache a, pa manje san yo pa te fè ablutions yo, epi obsève anpil lòt bagay pa tradisyon, tankou lave linèt, asyèt, objè kòb kwiv mete ak kabann -, sa yo farizyen ak dirèktè lalwa kesyone l ': "Paske disip ou yo pa konpòte yo selon tradisyon an nan ansyen yo, men yo pran manje ak men ki pa pwòp? ».
Izarak reponn yo: -Ban, pwofèt Ezayi, nou menm pwofèt yo, jan sa ekri nan Liv la:
"Moun sa a onore m 'ak bouch yo,
men kè li lwen mwen.
Pou gremesi yo adore m ',
anseye doktrin ki se kòmandman lèzòm ”.
Lè nou neglije kòmandman Bondye a, nou obsève tradisyon moun yo ».
 
Apre sa, li di yo: «Ou vrèman kalifye nan rejte kòmandman Bondye a pou kenbe tradisyon ou yo. An reyalite, Moyiz te di: "Respekte papa ou ak manman ou", ak: "Nenpòt moun ki madichon papa l 'oswa manman l' dwe touye l '." Men, ou di: "Si yon moun deklare papa l 'oswa manman l': Kisa mwen ta dwe ede w ak se korban, se sa ki, yon ofrann bay Bondye", ou pa pèmèt li fè anyen plis pou papa l 'oswa manman l'. Se konsa, ou anile pawòl Bondye a ak tradisyon ke ou te bay desann. Ak nan bagay sa yo menm jan ou fè anpil ».

MO PAPA SEN

"Kijan Li te travay nan Kreyasyon, Li te ban nou travay la, Li te bay travay la pou pote Kreyasyon an pi devan. Pa detwi l '; men fè li grandi, geri li, kenbe li epi fè li kontinye. Li te bay tout kreyasyon pou kenbe li epi pote li pi devan: sa a se kado a. Epi finalman, 'Bondye kreye moun nan pòtre ak li, gason ak fi li kreye yo.' " (Santa Marta 7 fevriye 2017)

Atik ki gen rapò