Levanjil premye mas 10

Levanjil 10 Mas 2021: pou rezon sa a Senyè a repete sa li te ye nan Ansyen Testaman an: ki pi gran kòmandman an? Renmen Bondye ak tout kè ou, ak tout fòs ou, ak tout nanm ou, ak frè parèy ou tankou tèt ou. Ak nan eksplikasyon an nan Doktè yo nan Lwa a sa a pa t 'anpil nan sant lan. Ka yo te nan sant lan: men èske sa ka fèt? Nan ki nivo sa ka fèt? Men, si li pa posib? ... Akwaryòm apwopriye a lalwa Moyiz la. Apre sa, Jezi pran sa a ak pran siyifikasyon an vre nan Lwa a pote l 'nan plenitid li (Pap Francis, Santa Marta, 14 jen 2016)

Soti nan liv la nan Deuteronòmio Dt 4,1.5-9 Moyiz pale ak pèp la, li di: "Koulye a, Izrayèl, koute lwa ak prensip mwen anseye ou yo, pou ou ka mete yo an pratik, pou ou ka viv epi pran posesyon peyi a Seyè a, Bondye zansèt nou yo, pral ban nou. Ou wè, mwen te anseye ou lwa ak prensip jan Senyè a, Bondye mwen an, te kòmande m ', pou ou pou w mete yo an pratik nan peyi ou pral antre pou w pran posesyon an.

Pawòl Senyè 10 Mas, Levanjil 10 Mas 2021

Se poutèt sa, ou pral obsève yo, epi mete yo an pratik, paske se sa ki pral sajès ou ak entèlijans ou nan je yo nan pèp yo, ki moun ki tande sou tout lwa sa yo, yo pral di: "Gwo nasyon sa a se sèl moun ki gen bon konprann ak entèlijan . " Vreman vre ki gwo nasyon gen bondye yo tèlman pre li, tankou la Seyè, Bondye nou an, èske li pwòch nou chak fwa nou envoke li? Ak ki gwo nasyon ki gen lwa ak règleman menm jan ak tout lejislasyon sa a ke mwen ba ou jodi a? Men, fè atansyon ak ou epi fè atansyon pou pa bliye bagay sa yo ke je ou te wè, pa chape nan kè ou pou tout tan tout tan nan lavi ou: ou pral anseye yo tou bay pitit ou yo ak pitit pitit ou yo ».

Soti nan Levanjil la dapre Matye Mt 5,17-19 Nan epòk sa a, Jezi di disip li yo: «Pa panse mwen vin aboli lalwa Moyiz la, ni pwofèt yo. Mwen pa t 'vini aboli, men bay tout pwogrè. Sa m'ap di nou la a, se vre wi: toutotan syèl la ak latè a fin pase, pa gen yon sèl iota ni yon sèl ti gout nan lalwa Moyiz la ki va pase, san yo pa tout bagay te rive. Se poutèt sa, nenpòt moun ki kase youn nan pi piti kòmandman sa yo epi anseye lòt moun pou yo fè menm bagay la, y ap konsidere li pi piti nan wayòm syèl la. Men, moun ki va obsève yo epi ki va moutre yo, y'a konsidere li tankou moun ki gwo nan Peyi Wa ki nan syèl la.

Atik ki gen rapò