Levanjil premye mas 13

Levanjil 13 Mas 2021: Kapasite sa a pou di ke nou se pechè ouvè nou pou etone rankont ak Jezikri, vrè rankont la. Menm nan pawas nou yo, nan sosyete nou yo, menm nan mitan moun konsakre: konbyen moun ki kapab di ke Jezi se Seyè? Anpil! Men, ki jan difisil li se di sensèman: 'Mwen se yon pechè, mwen se yon pechè'. Pi fasil di pase lòt moun, hein? Lè nou chat, hein? 'Sa a, sa, sa a wi ...'. Nou tout se doktè nan sa a, dwa? Pou rive nan yon rankont vre ak Jezi, yon konfesyon doub nesesè: 'Ou se Pitit Bondye a epi mwen se yon pechè', men se pa nan teyori: pou sa a, pou sa a, pou sa a ak pou sa ... (Pap francesco, Santa Marta, 3 septanm 2015).

Soti nan liv pwofèt la Osea Os 6,1-6 "Vini non, ann tounen vin jwenn Seyè a.
li te fè nou separe e li pral geri nou.
Li frape nou e li pral mare nou.
Apre de jou li pral ban nou lavi ankò
e twazyèm lan pral ogmante nou,
epi n ap viv nan prezans li.
Ann prese konnen Senyè a,
vini l 'se asire w ke kòm douvanjou an.
Li pral rive nou tankou lapli otòn lan,
tankou lapli sezon prentan ki fekonde tè a ».

Levanjil 13 Mas 2021: selon Lik

Levanjil jounen an

Kisa mwen pral fè pou ou, Efrayim?
Kisa pou mwen fè pou ou, Jida?
Renmen ou tankou yon nwaj maten,
tankou lawouze ki disparèt nan dimanch maten byen bonè.
Se poutèt sa mwen te detwi yo ak pwofèt yo.
Mwen touye yo ak pawòl nan bouch mwen
epi jijman mwen an monte tankou limyè a:
paske mwen vle lanmou epi mwen pa sakrifis,
konesans nan Bondye plis pase ofrann boule.

Levanjil jounen 13 Mas 2021: Soti nan Levanjil la dapre Lik Lk 18,9: 14-XNUMX Pandan tan sa a, Jezi te di ankò parabòl sa a pou kèk moun ki te gen entimite entim pou yo te jis ak meprize lòt moun: «De mesye moute nan tanp lan pou yo lapriyè: youn te yon farizyen ak lòt la yon pèseptè taks.
Farizyen an, ki te kanpe, li te lapriyè pou tèt li tankou sa a: "O Bondye, mwen di ou mèsi paske mwen pa tankou lòt moun, vòlè, enjis, adiltè, e pa menm tankou sa a pèseptè taks. Mwen vit de fwa pa semèn epi mwen peye ladim nan tout sa mwen posede ”.
Pèseptè taks la, nan lòt men an, te kanpe nan yon distans, pa t 'menm azade leve je l' nan syèl la, men bat pwatrin li di: "O Bondye, gen pitye pou mwen yon pechè."
M'ap di ou sa, menm jan ak lòt la, tounen vin jwenn li lakay li jistifye, paske nenpòt moun ki leve tèt li pral imilye, men moun ki va soumèt tèt li pral egzalte ».

Atik ki gen rapò