Levanjil premye mas 15

Kwè. Kwè ke Seyè a ka chanje m ', ke li gen anpil pouvwa: menm jan ak nonm sa a ki te gen yon pitit gason malad, nan Levanjil la. 'Seyè, desann anvan tibebe mwen an mouri.' 'Ale, pitit gason ou lan ap viv!'. Nonm sa a te kwè pawòl Jezi te di l ', li pati pou wout li. Lafwa ap fè plas pou lanmou sa a pou Bondye, li ap fè plas pou pouvwa a, pouvwa Bondye a, men se pa pouvwa a nan yon moun ki gen anpil pouvwa, pouvwa a nan yon moun ki renmen m ', ki moun ki nan renmen ak mwen epi ki vle kè kontan .. avèk mwen. Sa a se lafwa. Sa a se kwè: li se fè plas pou Seyè a vini ak chanje m '". (Omeli Santa Marta - 16 Mas 2015)

Nan liv pwofèt Izayi Èske 65,17-21 Men sa Senyè a di: «Gade, m ap kreye nouvo syèl ak yon lòt tè;
p ap sonje sot pase a,
p ap vini ankò nan lide,
paske li ap toujou jwi epi rejwi
nan sa mwen pral kreye,
paske mwen kreye Jerizalèm pou lajwa,
ak pèp li a pou kè kontan.
Mwen pral kontan nan lavil Jerizalèm.
Mwen pral jwi pèp mwen an.

Yo p ap tande ankò nan li
vwa nan dlo nan je, kriye nan kè sere.
Li pral ale
yon timoun ki rete sèlman kèk jou,
ni yon vye granmoun ki nan jou l 'yo
pa rive nan plen,
paske pi piti a pral mouri nan yon santan
epi ki pa rive nan santèn lane
y ap konsidere madichon.
Yo pral bati kay, y ap viv nan yo,
Y'a plante jaden rezen pou yo manje rezen.

Soti nan Levanjil la dapre Jan Jn 4,43: 54-XNUMX Nan moman sa a, Jezi kite [Samari] ale nan Galile. Anfèt, Jezi li menm te deklare ke yon pwofèt pa resevwa onè nan pwòp peyi li. Lè li rive nan peyi Galile, moun Galile yo te byen resevwa l 'paske yo te wè tou sa li te fè lavil Jerizalèm pandan fèt la. an reyalite yo menm tou yo te ale nan fèt la.

Se konsa, li tounen lavil Kana nan peyi Galile, kote li te fè tounen dlo tounen diven. Te gen yon ofisyèl nan wa a ki te gen yon pitit gason malad nan Kapènawòm. Lè li tande Jezi te soti Jide vin nan peyi Galile, li al jwenn li, li mande l 'pou l' geri pitit li a paske li tapral mouri. Jezi di li: "Si ou pa wè mirak ak bèl bagay, ou pa kwè." Ofisye wa a di l ': "Mesye, desann anvan tibebe mwen an mouri." Jezi reponn li: Ale non, pitit ou a vivan. Nonm sa a te kwè pawòl Jezi te di l ', li pati pou wout li.

Menm jan li te desann, sèvitè l 'yo te rankontre l', li di: "pitit gason ou ap viv!" Li te vle konnen nan men yo nan ki lè li te kòmanse santi l pi byen. Yo di l ': "Yè, yon èdtan apre midi, lafyèv la kite l'." Papa a rekonèt ke nan menm moman sa a Jezi te di l ': "Pitit gason ou vivan", e li te kwè l' ak tout fanmi l 'yo. Se te dezyèm siy Jezi te fè lè l te retounen soti Jide al Galile.

Atik ki gen rapò