Levanjil premye mas 2

Levanjil 2 Mas 2021: Nou menm disip Jezi yo, nou pa dwe chèche tit onè, otorite oswa sipremasi. (...) Nou menm, disip Jezi, nou pa dwe fè sa, piske pami nou dwe gen yon atitid senp e fratènèl. Nou tout se frè e nou pa dwe nan okenn fason akable lòt moun ak gade desann sou yo. Non, nou tout se frè. Si nou te resevwa kalite Papa nou ki nan Syèl la, nou dwe mete yo nan sèvis frè nou yo, epi nou pa dwe pwofite de yo pou satisfaksyon nou ak enterè pèsonèl nou. (Pap Francis, Angelus 5 novanm 2017)

Soti nan liv la nan pwofèt Ezayi Èske 1,10.16-20 Koute pawòl Seyè a, nou menm ki chèf lavil Sodòm. Koute ansèyman Bondye nou an, moun lavil Gomò! «Lave tèt nou, pirifye nou, retire move aksyon nou yo nan je mwen. Sispann fè sa ki mal, aprann fè byen, chache jistis, ede moun ki toupizi yo, fè jistis ak òfelen, defann kòz vèv la ». «Vini non, vin diskite - Senyè a di. Menm si peche ou yo te tankou wouj, yo pral vin blan tankou lanèj. Si yo te wouj tankou koulè wouj violèt, yo pral vin tankou lenn mouton. Si ou dosil epi koute, ou pral manje fwi ki sou latè. Men, si ou kenbe tèt ak rebèl, ou pral devore pa nepe a, paske bouch Seyè a te pale. "

Levanjil 2 Mas 2021: tèks Sen Matye a

soti nan Levanjil selon Matye Mt 23,1: 12-XNUMX Nan ​​moman sa a, G.esus adrese foul moun yo ak disip li yo di: «Dirèktè lalwa yo ak farizyen chita sou chèz Moyiz la. Pratike epi obsève tout sa yo di ou, men pa aji dapre zèv yo, paske yo di epi yo pa fè sa. An reyalite, yo mare lou epi difisil pou pote chay epi mete yo sou zepòl moun, men yo pa vle deplase yo menm avèk yon dwèt. Yo fè tout zèv yo pou pèp la admire yo: yo elaji filatyè yo epi yo lonje franj yo; yo kontan ak plas yo nan onè nan bankè, premye plas yo nan sinagòg yo, bonjou yo sou plas yo, menm jan tou ke yo te rele rabi pa pèp la. Men, pa rele nou Mèt, paske se yon sèl mèt nou genyen, nou tout se frè. Epi pa rele okenn nan nou sou latè papa, paske se yon sèl Papa nou ki nan syèl la. Epi pa rele yo gid, paske se yon sèl Gid ou, Kris la. Moun ki pi grannèg nan mitan nou an, se moun k'ap sèvi nou an. Nenpòt moun ki leve tèt li, y'a desann li, epi moun ki va soumèt tèt li, y'a leve li.

Atik ki gen rapò